Magické předměty na moravském venkově

Autoři

DOUŠEK Roman

Rok publikování 2011
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Text rekapituluje dosavadní etnologické bádání o magii a magických předmětech. Snaží se znovu promýšlet možnosti etnologického studia těchto artefaktů a zároveň je tematizuje. Při vymezování skupiny magických předmětů moravského venkova se pokouší nalézat charakteristiku, která by je spojovala. Kapitola dochází k závěru, že pochopení podstaty magických předmětů musí vycházet ze zasazení těchto jevů do kulturního kontextu, ať již v rámci etického či emického přístupu. Na závěr načrtává rozličné perspektivy výzkumů magických předmětů na moravském venkově, které se jeví jako nosné. Zejména v souvislosti se skutečností, že některé z nich přinesly již v jiných evropských zemích zajímavé výsledky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.