Cognitive Styles and Health-related Behavior of Czech University Students

Název česky Kognitivní styly a chování vztahující se ke zdraví českých vysokoškoláků
Autoři

DOSEDLOVÁ Jaroslava KLIMUSOVÁ Helena SLOVÁČKOVÁ Zuzana KEBZA Vladimír

Rok publikování 2011
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Studie zpracovává dílčí úkol výzkumného projektu Kognitivní determinanty zdraví podporujícího chování (GA ČR 406/09/0611). Teoretická východiska představují tři soudobé teoretické přístupy k problematice optimismu: dispoziční optimismus (Carver, Scheier), optimismus jako explanační styl (Peterson, Seligman) a defenzivní pesimismus (Cantorová, Noremová). Cílem empirické části je ověřit vztah mezi dispozičním optimismem, vybranými kognitivními styly a chováním souvisejícím se zdravím na vzorku českých vysokoškolských studentů (N=1617). Dispoziční, ani explanační optimismus nebyl prokázán jako prediktor zdraví podporujícího chování. Jsou diskutovány i kognitivní dimenze dotazníku MBTI a jejich vztah k chování souvisejícímu se zdravím.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.