Optimism and Health-related Behavior of Czech University Students

Název česky Optimismus a chování související se zdravím českých vysokoškoláků
Autoři

DOSEDLOVÁ Jaroslava KLIMUSOVÁ Helena SLOVÁČKOVÁ Zuzana KEBZA Vladimír

Rok publikování 2011
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Studie zpracovává dílčí úkol výzkumného projektu Kognitivní determinanty zdraví podporujícího chování (GA ČR 406/09/0611). Teoretická východiska představují tři soudobé teoretické přístupy k problematice optimismu: dispoziční optimismus (Carver, Scheier), optimismus jako explanační styl (Peterson, Seligman) a defenzivní pesimismus (Cantorová, Noremová). Cílem empirické části je systematizovat jednotlivé prvky zdraví podporujícího chování a ověřit na vzorku českých vysokoškolských studentů (N=1617) vztah prokázaný v USA a některých zemích Evropy: optimismus pojící se s vyšší aktivitou ve vztahu k vlastnímu zdraví a naopak pesimismus korelující s pasivitou. Tento vztah nebyl v rámci našeho výzkumu potvrzen v plné šíři, vyšší míra optimismu predikuje pouze lepší péči o duševní hygienu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.