Ilustrácia šintó-buddhistického synkretizmu na príklade božstiev Kasuga a Sumijoši

Název česky Ilustrace šintó-buddhistického synkretizmu na příkladu božstev Kasuga a Sumijoši
Autoři

KUBOVČÁKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2009
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace