Analýza mentálních procesů při volbě odpovědi na položku: využití IRT modelu pro položky s nominálními kategoriemi

Autoři

JELÍNEK Martin KVĚTON Petr VOBOŘIL Dalibor KLIMUSOVÁ Helena

Rok publikování 2011
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis - Předložená studie se zabývá analýzou mentálních procesů, které se uplatňují při volbě odpovědi na položku výkonového testu, která má jednu správnou odpověď a sadu několika distraktorů. Studie byla provedena na příkladu vybraných položek z testu prostorové představivosti, který byl součástí Testu studijních předpokladů. Výzkumný vzorek tvořilo 2001 osob (52 % žen). Demonstrovány jsou možnosti, které přináší polytomní IRT model pro nominální kategorie do procesu analýzy a tvorby testových položek a je diskutován přínos modelu pro validizaci teoretických úvah o mentálních procesech respondentů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.