Vydání jubilejní publikace k dějinám FF MU

Kód projektu
MUNI/A/1051/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta