Postavení rodičů jako výchovných a sociálních partnerů školy

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA406/01/1077
Období řešení
1/2001 - 1/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Ústředním tématem projektu jsou rodiče. Konkrétně rodiče dětí v preprimárním, primárním a nižším sekundárním stupni vzdělávání, to znamená těch, které buď mají povinnou školní docházku před sebou nebo jí právě procházejí. Jedná se nám o rodiče jako o neo pominutelné aktéry výchovy a vzděláváni vlastních dětí, a to i v případě, že částečně svou úlohu v podstatě povinně delegují na školu. Jedná se nám o rodiče, kteří v pomyslném trojúhelníku vztahů ve výchovném a vzdělávacím procesu tvoří vedle dítěte a uč itele další nezbytný vrchol. Jedná se nám o rodiče, kteří svými názory a postoji, i těmi nevyřčenými a neprojevenými, významně ovlivňují chod školy a školské změny vůbec a tvoří potenciálně velmi silnou politickou skupinu. Cílem projektu je přispět k od povědím na otázky spjaté s rolí rodičů jako výchovných a sociálních partnerů školy. Argumenty pro zapojování rodičů do výchovně vzdělávacího procesu školy jsou v obecné poloze známy. Nás zajímá, do jaké míry faktická situace postaveni rodičů ve vztahu ke

Publikace

Počet publikací: 23


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.