Detekce kolonizace vodovodního systému Univerzitního kampusu Brno bakteriemi rodu legionella, návrh preventivních opatření (Detekce legionel UKB)

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/A/0794/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Smyslem předkládaného projektu je ve veřejných budovách Masarykovy univerzity, konkrétně v Univerzitním kampusu Bohunice, z výsledků mikrobiologického vyšetření vzorků teplé vody ověřit možnou přítomnost, distribuci a rozmanitost druhů legionel v technických systémech a navrhnout vhodná opatření pro odhad a prevenci rizika legionelozy v prostorách UKB. Tím budou splněny i legislativní požadavky, vycházející zejména ze zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Publikace

Počet publikací: 5