Adaptace českých syntaktických analyzátorů pro slovenštinu

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/33/08/2013
Období řešení
12/2012 - 11/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Projekt se zabývá vývojem open-source syntaktických analyzátorů SYNT a SET, primárně
zaměřených na zpracování češtiny, pro slovenský jazyk. Projekt navazuje na úspěšně
obhájenou bakalářskou práci a kromě další adaptace syntaktických analyzátorů zahrnuje i rozvoj nástrojů pro automatickou morfologickou analýzu slovenštiny, která představuje
nezbytně nutné předzpracování dat pro samotnou syntaktickou analýzu. Pro tento úkol
bude adaptován open-source tagger RFTagger.