European Studies and Research in Adult Learning and Education (ESRALE)

Kód projektu
540117-LLP-1-DE- ERASMUS-EQMC
Období řešení
10/2013 - 9/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Univerzitet u Beogradu
University of Pécs
Dublin City University
Universitat de Barcelona
Universität Würzburg
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung e. V.
West University of Timisoara
Universitá degli Studi di Firenze
Technische Universität Kaiserslautern
Vytautas Magnus University
Stichting Hoger Onderwijs NederlandHogeschool Inholland

Projekt European Study and Research in Adult Learning and Education (ESRALE) bude systematicky rozvíjet evropský výzkum v oblasti vzdělávání dospělých, a to s ohledem na dopad na dosažené kvalifikaci: v rozvoji Ph.D. programu (EQF-úroveň 8). ESRALE navazuje na studijní program v rámci projektu EMAE (European Master in Adult Education) a v něm získané zkušenosti. Existuje naléhavá potřeba dále rozvíjet evropských studií v oblasti vzdělávání dospělých při zohlednění požadavků na zvyšování kompetence v této oblasti. ESRALE se zaměří na dva hlavní cíle: (1) Otevření přístupu do studijního programu (magisterský program) pro odborníky v oboru a (2) vybudování evropského programu podpory doktorandského výzkumu ve vzdělávání dospělých. K dosažení těchto cílů bude dále rozvíjena již existující síť. Tím zahrne i další kompetence v oblasti výzkumu vzdělávání dospělých, rozšíří a prohloubí spolupráci, zpružní a zpřístupní studijní program. V rámci školení doktorandů buou koncipovány a realizovány nové vhodné formy (např. letní školy). Práce bude vedena na základě spolupráce a vzájemných dohod, podobně jako v EMAE (Erasmus smlouvy, zvláštní smlouvy mezi univerzitami). Kromě pravidelných koordinačních schůzek a komunikace mezi partnery a studenty a výzkumnými pracovníky budou průběžně rozvíjeny on-line opory pro spolupráci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.