Religio:Revue pro religionistiku 2014

Kód projektu
MUNI/21/ZBI/2014
Období řešení
2/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta