Výzkumné sondy k dějinám hudební kultury na Moravě, především v Brně, část II.

Kód projektu
MUNI/A/1179/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Dějiny hudební kultury města Brna v širším kontextu hudebního vývoje (zejména) Moravy jsou jedním z hlavních připravovaných střednědobých vědeckých projektů Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
Tato část projektu navazuje na předchozí fáze spojené především s koncepční a metodologickou přípravou a pokračuje v dalším utřídění a sběru relevantního pramenného materiálu včetně digitalizace základních zdrojů a v rozvoji odborných pramenných databází. Připravovány a publikovány budou další výzkumné sondy do dílčích oblastí hudební kultury města Brna a šířeji i celé Moravy, zejména ve vztahu k vznikajícím doktorským a magisterským diplomovým pracím. Součástí projektu bude opět také příprava a realizace další množiny hesel osobností spojených s brněnskou a moravskou hudební kulturou pro Český hudební slovník osob a institucí. Jedná se o dlouhodobější víceletý projekt, konečným výstupem by měla být reprezentativní monografie věnovaná dějinám hudební kultury města Brna.

Publikace

Počet publikací: 196


Předchozí 1 5 6 7 8 9 20 Další