Informace o projektu
Propedeutický seminář specializovaný na využití moderních technologií při odborné tlumočnické a překladatelské průpravě (Propedeutický seminář IT)

Kód projektu
MUNI/FR/1102/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt umožní nabídnout studentům dvousemestrální kurz s komplexní překladatelskou a tlumočnickou průpravou, jež kombinuje prezenční výuku rozšířenou o cyklus specializovaných přednášek odborníků z praxe s e-learningovou oporou zaměřenou na specifická individuální i skupinová cvičení. Rovněž budou vytvořeny podmínky, které umožní začlenit do běžné výuky maximálně efektivní využití nového technického zázemí, jež je na FF díky projektu Carla k dispozici a jež zatím není plně využito.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.