Inovace výuky dějin britského dramatu na KAA FF MU - dějiny britské dramatiky od modernismu po rok 1956

Kód projektu
MUNI/FR/1064/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt je koncipován jako inovace výuky dějin britského dramatu na KAA FF MU. Klade si za cíl vznik kurzu přehledového typu pro studenty na bakalářském stupni. Tím se zpřehlední výuka dějin bristkého dramatu, která získá vnitřní řád (z hlediska vývoje britské dramatiky logičtější historické členění pro účely literárněhistorického přehledu než doposud) a zaplní tak mezeru v nabízených kurzech. S výukou kurzu se počítá opakovaně i v budoucnu ve 2leté periodě, dopad je tedy dlouhodobý.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.