Příprava adaptace VŠ na potřeby kulturních a kreativních průmyslů

Kód projektu
ROZV/C24/2016
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Mendelova univerzita v Brně
Ostravská univerzita v Ostravě
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Palackého v Olomouci
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola technická a ekonomická

Projekt se bude zabývat několika aktivitami:
1) Analýza stavu a aktuálních potřeb kulturních a kreativních průmyslů na základě existujících dokumentů
2) Analýza koncepce a obsahu studijních programů v oborech vztahujících se ke K+K průmyslům, vyhodnocení potenciálu studijních programů v kontextu rozvoje K+K průmyslů
3) V úrovni jednotlivých univerzit – centralizace a vzájemné propojení vzdělávacích aktivit vážících se ke kulturním a kreativním průmyslům v rámci mezikatederní a mezifakultní spolupráce
4) Příprava podmínek pro aplikované vzdělávání v oborech vztahujících se ke kulturním a kreativním průmyslům
5) Příprava podpory zaměstnanosti absolventů v oblasti kulturních a kreativních průmyslů
6) Zpracování komplexní zprávy obsahující klíčová zjištění z dílčích analýz, formulace doporučení pro jednotlivé VŠ i subjekty působící v oblasti KKP