Profesionalizace NNO Centrum rané péče EDUCO Zlín z.s. (educo)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_031/0001866
Období řešení
8/2016 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.

Využití nástrojů designu informačních služeb při nastavování procesů fundraisingu v neziskové organizaci.