Liturgické skladby Nicolause Zangia (Nicolaus Zangius - dílo)

Kód projektu
MUNI/21/MAN/2017
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

V roce 1612 vydal Nicolaus Zangius (1570–1617) ve Vídni svou jedinou sbírku šestihlasých motet pod tehdy běžným titulem Cantiones Sacrae. Dedikoval ji Hynku mladšímu Bruntálskému z Vrbna, k jehož svatbě s Bohunkou ze Žerotína vydal o tři roky dříve osmihlasé moteto ve Vratislavi. Ještě ve zmíněném roce 1612 vstoupil Zangius do služeb braniborského kurfiřta jako kapelník, údajně s vysokým ročním platem 1 000 zlatých. V novém působišti využíval Zangius svých starších kontaktů z působení v Praze i na dvoře Karla z Lichtenštejna, význam mají i jeho a četné vazby na moravské Žerotíny. Ze zatím neznámých důvodů se vydal v létě 1617 zpět na Moravu (nový kapelník nastoupil v Berlíně až v únoru 1619). V knize pozůstalostí olomouckých měšťanů je k 15. červnu téhož roku datován soupis skrovné pozůstalosti hudebníka („musicus“) Zangia, z níž kromě pouhých čtyř zlatých na hotovosti zaujme snad jen truhla s různými dopisy.
Výzkumný projekt by měl přispět k poznání Zangiových skladeb na latinské liturgické texty pro šest až dvanáct hlasů, které se dochovaly ve středoevropských institucích, především v knihovnách ve Vratislavi a Berlíně. Relativně omezené rozšíření těchto děl je zřejmě úzce spojeno s osudy knihovny Karla st. ze Žerotína, projekt by měl tuto tezi verifikovat.
Jedná se o poslední fázi mého dlouhodobého výzkumu osudů a díla N. Zangia. Na základě těchto výzkumných cest do Vratislavi, Berlína a Vídně, plánovaných na leden a únor 2017, hodlám během roku 2017 dokončit stručnější monografii na dané téma, která bude posléze zadána do spisů FF.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.