Mongolské rituální rukopisy v české sbírce - jejich edice, historie a středoasijské kořeny

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-07619S
Období řešení
1/2019 - 6/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je základní interdisciplinární výzkum široce užívaných, ale málo prozkoumaných mongolských rituálních rukopisů. Na základě české sbírky v projektu vznikne první anglická
edice rukopisů z celého spektra jejich žánrů. Výzkum je založen na terénním výzkumu (verifikace výkladu rukopisů, orální tradice, faktografie rituálů), ediční práci, lingvistických analýzách a srovnávání se staršími tradicemi Centrální Asie. Předností projektu je spolupráce s mongolskou specialistkou, která vyrostla v tradici zkoumaných rukopisů a dále aktivní zapojení předních světových znalců. Hlavním výstupem bude tištěná i online dostupná anglická monografie s edicí rukopisů, překlady, faksimilemi a indexy. Další hlavní výstupy: 6 samostatných studií. Vedlejší výstup: kapitola vydaná v Oxford University Press.

Publikace

Počet publikací: 53


Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.