Římské reálie: workshop

Kód projektu
MUNI/FR/1047/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt je určen k praktickému prohloubení povinného předmětu magisterského studia Dějin starověku Římské reálie. Výsledkem bude doplňující workshop s možností opakovaného zápisu, v němž studenti budou moci získané teoretické poznatky prakticky aplikovat. Konkrétně bude zaměřen na rekonstrukci dobového odívání, stolování, života v domácnosti antického Říma.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.