CEEPUS CIII-RO-0814-07-1920 Red de Hispanistas de Europa Central

Členství Ústavu románských jazyků a literatur MU v síti CEEPUS CIII-RO-0814-07-1920 Red de Hispanistas de Europa Central