Hudební vkus jako předmět etnologického výzkumu (hudební vkus)

Kód projektu
MUNI/A/1158/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cieľom výskumu je definovať špecifiká etnologického bádania v problematike hudobného vkusu. Ako ľud tvorí svoje estetické súdy? Ide o kolektívny konštrukt toho, čo je vnímané za dobré a zlé, alebo ide o názor jednotlivca? Existujú generačné rozdiely alebo regionálne špecifiká vo vnímaní hudby na základe hudobného vkusu? Akú úlohu v tom hrá tradícia?
Tieto otázky mienim zodpovedať na príklade dychovej hudby ako špecifického žánru na hranici medzi artificiálnou a nonartificiálnou (v našom prípade ľudovou) hudbou, ktorý sa dynamicky presadil v rôznych sférach našej spoločnosti za posledné storočie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.