Autorská postura: veřejná sebeprezentace brněnských divadelních tvůrců (APOI)

Kód projektu
MUNI/A/1584/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt si klade za cíl rozpracovat v kontextu divadelní studií sociologický náhled na divadelní tvorbu. Zaměřuje se na mapování strategií a metod sebeprezentace brněnských divadelních tvůrců. S využitím teorie polí Pierra Bourdieu a konceptu autorské postury Jerôma Meizoze se snaží popsat strategie a způsoby, jakými se divadelní tvůrci prezentují vůči svému publiku, vůči svým konkurentům a partnerům v rámci divadelního pole a případně vůči zřizovatelům divadel či poskytovatelům grantů. Projekt se tak zaměřuje na analýzu diskurzivních a performativních strategií, které v rámci něj individuální tvůrci volí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.