Aktuální trendy výzkumu politického násilí v Evropě v první polovině 20. století (Politické násilí)

Kód projektu
MUNI/A/1417/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

První polovina 20. století přinesla do evropského prostoru několik vln ozbrojeného organizovaného násilí, které se přelévaly formou otevřených válečných konfliktů i nestandardních ilegálních střetů skupin polovojenského charakteru. V důsledku 1. světové války se změnil vztah evropské společnosti k násilí a to umožnilo jeho prorůstání do veřejného života. V humanitních i sociálních vědách v zahraničí je tématu věnována zvýšená pozornost již několik desetiletí. V české historiografii bylo však téma až na výjimky dosud opomíjeno. Projekt chce odstranit tento deficit a zmapuje nejnovější trendy zkoumání politického násilí nevojenského charakteru ve středoevropském prostoru se zvláštním zaměřením na první polovinu 20. století.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.