Akvizice umění do veřejných brněnských budov v období 1960–1989

Kód projektu
MUNI/C/0027/2021
Období řešení
2/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Diplomová práce se bude zabývat vybavením ve veřejných brněnských budovách a to se zaměřením na sledování akvizic závěsných obrazů v období 1960–1989. Práce představí vybrané budovy a akviziční zájmy institucí v nich sídlících. V rámci výzkumu bude snaha potvrdit existující spolupráci brněnských instituci s místní Střední školou umění a designu. Takto bude prezentován mechanismus podpory umělců a dojde tak k reflexi zákonem podporovaného umění. Práce by měla být doplněna o soupis akvizičních děl ve vytyčeném období, takto dojde k osvětlení uměleckých děl, která časem zapadla. Práce tedy bude mít značnou relevanci pro umělce, ale i veřejné instituce. Cílem práce bude zmapovat závěsný obraz v různých rovinách akvizice v Brně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.