Analýza vědeckého využití virtuální rekonstrukce (AVVVR)

Kód projektu
MUNI/C/1812/2020
Období řešení
2/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Základní otázkou, kterou by měla magisterská práce zodpovědět, je myšlenka, zda může být virtuální rekonstrukce v archeologii použita pro analýzu, a zda tato data dokážou rozšířit stávající intepretace. Řešením tématu práce je využití prostorových dat z archeologických výzkumů při prostorové (3D) interpretaci v lokální a globální rovině. Lokální rovinu představuje sídelní jednotka, globální pak celkové sídliště a nejbližší okolí. Ač jsou virtuální rekonstrukce v současné době poměrně běžným řešením prezentace archeologických dat a 3D vizualizace se stává jakýmsi axiomem, pravdou je, že se lze často setkat s generalizací modelů (neodpovídají archeologickému poznání) a vysokou indiferentností kvality výstupů. Diplomová práce bude mít dva základní pilíře – teoretickou část, zaměřenou na problematiku přístupu archeologie k vizualizaci a rekonstrukci archeologických dat i jejich využitelnost, a technickou část, ve které se pokusím navrhnout technologické řešení automatizované rekonstrukce a následnou analýzu výsledků (např. agent-based modeling, predikční modelování či strojové učení/Artificial Inteligence), testované na příkladové studii ZSV Bystřec (Belcredi 2006), která se nachází na Drahanské vrchovině. Spolu s teoretickým základem pocházejícím z vynikajících diplomových prací bude možné využít moderních dokumentačních a analytických profesionálních metod (3D dokumentace, GIS či agentové modelování), které jsou pro tuto práci klíčové.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.