Informace o projektu
Univerzální design, inkluze jinakosti a přístupnost

Informace

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod pracoviště Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/CORE/1601/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky

Po dvaceti letech národní i mezinárodní excelence v otázkách přístupnosti vysokoškolského vzdělávání je Masarykova univerzita stále institucí, která se k otázkám inkluzivity a univerzálnosti svého designu staví s určitými rozpaky. Svěřuje řešení těchto otázek různým pracovištím, která přistupují k jednotlivým specifickým potřebám podle odlišné metodiky a často bez vzájemné koordinace (genderová nerovnost, sociální emarginace, mezinárodní spolupráce, zdravotní postižení, studijní neúspěšnost atd.). Řada akademických i neakademických pracovníků přiznává svoji nepoučenost v této oblasti a odkazují na pověřená pracoviště, a protože v předmětech společného základu neexistuje předmět, který by různé aspekty této problematiky shrnul a nabídl společná metodologická východiska a vzájemně kompatibilní řešení zdánlivě nesouvisejících oblastí, není ani mezi absolventy zatím skupina, která by se k této problematice stavěla s potřebnou jistotou a profesionalitou, ať už jde o aspekty filozofické, psychologické, sociologické, pedagogické nebo technologické. Vzhledem k tomu, že tato situace kontrastuje s většinou anglosaských univerzit, jejichž rating MU převyšuje, náš návrh se snaží zaplnit tuto mezeru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.