Program STELLA 2019

Neakademičtí pracovníci MU mají možnost zapojit se do nové výzvy programu STELLA 2019, který je každoročně vypisován skupinou univerzit Compostela (CGU).

18. 1. 2019

Mobility pro rok 2019 jsou rozděleny do dvou kategorií

  1. "Americké" mobility (mobility do zemí Latinské/Severní Ameriky). V případě, že máte zájem o nabídku do země Latinské/Severní Ameriky, vyplňte přihlášku do mobility podle pravidel zveřejněných na webu CZS. Online přihláška je otevřena do 14. 2. 2019 do 12 hodin GMT. Následně bude vyhodnocena řídícím výborem programu STELLA CGU. O vašem rozhodnutí se přihlásit informujte i svého nadřízeného. Na základě výběrového řízení na CGU dojde k finálnímu výběru a tyto mobilty budou finančně podpořeny grantem ze strany CGU v hodnotě 1000 EUR. Zbytek nákladů musí pokrýt pracoviště vysílaného účastníka. Seznam nabídek naleznete zde
  2. "Evropské" mobility. Tyto mobility nebudou bohužel tento rok finančně podpořeny z programu STELLA a musí být financovány z jiných zdrojů, např. Erasmus+. Nepodávejte prosím proto online přihlášku do programu STELLA v případě, že máte zájem o "evropskou" mobilitu. Na výše zmíněných stránkách najdete seznam nabídek a také seznam koordinátorů, které můžete (musíte) kontaktovat přímo, pokud máte zájem o  "evropskou" mobilitu, která se uskuteční nezávisle na programu STELLA. Více o mobilitách Erasmus+ pro neakademické pracovníky najdete na webu CZS

Podrobné informace

Seznam možných mobilitních nabídek a podrobnější informace k organizacie programu STELLA na MU jsou zveřejněny na webu CZS.

Kontaktní osoba

Mgr. Martin Vašek

telefon: 549 49 7785
e‑mail: vasek@czs.muni.cz

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.