Inovované Ph.D. programy získaly mezinárodní rozměr

11. 2. 2019

V listopadu 2018 byly akreditovány inovované doktorské studijní programy včetně jejich specializací. Změny se týkají 11 doktorských programů, které byly s podporou zahraničních odborníků modernizovány a do obsahu studia byly včleněny mezinárodní stáže. Výuka v inovovaných programech bude probíhat od září 2019. Pět nejlepších absolventů 1. ročníku získá možnost odjet na stáž za zvýhodněných finančních podmínek, a to díky podpoře v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Zájemci o studium v nově akreditovaných doktorských programech se mohou přihlašovat zde.

 

Přehled inovovaných programů

Program

Možné specializace

Anglická jazykověda

(English Linguistics)

·         Experimentální a aplikovaná lingvistika

·         Překladatelství

Český jazyk

·         Experimentální a aplikovaná lingvistika

·         Zemské jazyky

Germánské jazyky

·         Experimentální a aplikovaná lingvistika

·         Zemské jazyky

Obecná jazykověda

·         Experimentální a aplikovaná jazykověda

Románské jazyky

·         Experimentální a aplikovaná lingvistika

Latinská medievistika

·         Zemské jazyky

Literatury v angličtině

(Literatures in English)

·         Intermediální a mezikulturní komunikace

Česká literatura

·         Intermediální a mezikulturní komunikace

·         Zemské jazyky

Germánské literatury

·         Intermediální a mezikulturní komunikace

Románské literatury

·         Intermediální a mezikulturní komunikace

Teorie vyprávění

·         Bez specializace

Doktorské studijní programy Anglická jazykověda (English Linguistic), Literatury v angličtině (Literatures in English), Česká literatura, Český jazyk, Germánské jazyky, Germánské literatury, Obecná jazykověda, Románské jazyky, Románské literatury, Latinská medievistika a Teorie vyprávění byly modernizovány a inovovány v rámci projektu OP VVV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002693 Interkulturní dimenze ve filologických programech doktorského studia.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.