Pozvánka na infoseminář AKTION, CEEPUS, Fondy EHP, AIA

29. 6. 2020

Před zahájením nového akademického roku pořádá DZS již tradičně informační seminář o nabídce stipendií a projektů mezinárodní spolupráce v rámci programů AKTION ČR – Rakousko, CEEPUS, Fondy EHP a Akademické informační agentury AIA.

Letošní infoseminář proběhne 10. září 2020 od 10 hodin na půdě Univerzity Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, nám. Čs. Legií 565 v blízkosti hlavního nádraží.

Srdečně zveme pracovníky zahraničních oddělení, pracovníky oddělení vědy a výzkumu a akademické pracovníky na tento seminář.

Registrace na infoseminář je spuštěna a otevřena do 4. září 2020 zde.

Kontaktní osoba:

Sabine Borovanská, M. A.
Akademická informační agentura (AIA)  
Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů
Tel.: (+420) 221 850 504
Mob.: (+420) 602 169 135
E-mail: sabine.borovanska@dzs.cz

Více článků

Přehled všech článků