Přizpůsobili jsme učebnu C11 pro hybridní výuku

Do učebny C11 jsme nainstalovali speciální převodník, který v učebně umožní používání externích kamer a mikrofonů v aplikací MS Teams. Jinými slovy je tato učebna přizpůsobena pro hybridní výuku a při využití univerzitou podporovaných řešení online výuky. Prosíme vyučující o otestování této učebny, abychom věděli, zda je technika vyhovující. Podrobnosti popisujeme níže v celém znění.

15. 1. 2021

Nehledě na stav pandemie lze počítat s tím, že se část studentů nebude moci běžné prezenční výuky z různých důvodů zúčastnit.  Proto, pokud tito studenti nemají být o výuku ochuzeni, musí učebny disponovat technologií, která jim cenné přednášky zpřístupní. Zároveň musí být samotná výuka přizpůsobena pro obě skupiny studentů (na místě i z domova).

Na Filozofické fakultě většina učeben již obsahuje kvalitní externí kamery a mikrofony. V budovách A, B, C, D, G, J, M, N jsou kamery připevněné na zdi učebny, zatímco mikrofony najdete v nabíjecích stanicích v katedře. Tento systém je součástí služby automatizované záznamy z učeben a není napojen přímo do PC, tudíž nelze kvalitní kameru ze zdi použít přímo v MS Teams. Pro jednosměrné vysílání obrazu a zvuku z učebny je tento systém funkční (služba: živé přenosy z učeben), avšak pokud potřebujete využít ve výuce hlasovou a obrazovou komunikaci se studenty doma, nevyhovuje vám integrovaná webkamera a mikrofon na katederním PC (mají nižší kvalitu a neumožňují pohyb po učebně) a zároveň využíváte univerzitou podporované řešení MS Teams, pak je nutné doplnit techniku o speciální převodník. Ten zpřístupní externí kamery a mikrofony do online komunikačních aplikací.


Jeden kus je nainstalován v učebně C11 a před rozhodnutím o vybavení všech učeben potřebujeme mít jistotu, že je tato technologie využitelná ve výukové praxi. Rádi bychom vás tedy poprosili o otestování této techniky v učebně C11 do konce zkouškového období. Používání by mělo být velmi jednoduché. Po načtení aplikace MS Teams jsou kamery i mikrofony nastaveny jako výchozí zařízení. Jestliže se v učebně setkáte s jakýmikoli technickými potížemi, kontaktujte nás pomocí formuláře. V případně akutních problémů s technikou volejte prosím klapku 1542 (stejně jako ve všech učebnách je v místnosti telefon, kterým se nám dovoláte).

Zároveň vás tímto prosíme, abyste s námi své zkušenosti s novým vybavením této učebny sdíleli. Můžete nám napsat na Yammeru pod příspěvek o tomto tématu, ale i na e-mail cit@phil.muni.cz (zvlášť pokud se bude jednat o rozsáhlejší popis vašich zkušeností).

Učebnu C11 si můžete rezervovat pomocí rezervačního systému v IS MU.

Děkujeme!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.