Erasmus+ školení zaměstnanců: 2021/2022 - II. kolo výběrového řízení

Pro akademický rok 2021/2022 otevírá CZS II. cyklus výběrového řízení pro zaměstnaneckou mobilitu Erasmus+.

12. 10. 2021

Přihláška

Přihlašování probíhá elektronicky prostřednictvím databáze ISOIS na adrese: https://isois.ois.muni.cz/cs/outgoing-application/application/

Cyklus má název: Erasmus+ STT (vyjíždějící) 2021/2022 II. cyklus

Deadline podávání přihlášek: 27. 10. 2021

Návod na vyplnění přihlášky najdete na stránkách CZS.

Cíle

 • Umožnit pracovníkům vysokoškolských institucí získávat znalosti nebo konkrétní know-how ze zkušeností a příkladů dobré praxe dostupných v zahraničí, jakož i praktické dovednosti, které mají význam pro jejich současné zaměstnání a profesní rozvoj.
 • Přispívat k posilování spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a podniky.
 • Školení může mít podobu studijní návštěvy, pozorování - stínování zkušeného pracovníka, praktické školení apod.
 • Není možné financovat konference!
 • Účastník si školení zajišťuje sám nebo s pomocí domácího pracoviště.
 • Jazykové kurzy nejsou prioritou programu, po schválení CZS mohou být financovány pouze odborně zaměřené kurzy vzhledem k náplni práce zaměstnance.

Kdo se může účastnit

 • Zaměstnanec MU, který má uzavřenou pracovní smlouvu (případně může být vyslán i pracovník s uzavřenou dohodou - DPP, DPČ, možnost vyslání však musí být v dohodě sjednána).
 • Náplň školení v zahraničí musí být v souladu s pracovní náplní zaměstnance na MU.

Kam lze vyjet

 • 28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, v r. 2021/2022 i Velká Británie
 • Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
 • Kandidátské země: Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Srbsko, Turecko

Přijímající organizace může být jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.

Období pobytu

 • 1. 1. 2022  -  31. 8. 2022

Délka pobytu

 • Program umožňuje délku školení od 2 dnů až po dva měsíce, nejčastější délka je 5 -10 dní. (Po dvou týdnech grant z projektu Erasmus výrazně klesá, pobyt by muselo dofinancovat domácí pracoviště, předchozí domluva s nadřízeným je nutná).

Grant

 • Grant se vyplácí ve skutečné výši na základě vyúčtování v cestovním příkaze, do výše limitu daného programem.
  • Příspěvek na pobytové náklady – slouží ke krytí nákladů souvisejících s pobytem v zahraničí (aktuálně maxima 85 – 136 EUR na den podle cílové země)
  • Příspěvek na cestovní náklady – určen na pokrytí nákladů na cestu účastníka z místa pobytu do místa konání mobility při využití ekonomického způsobu dopravy
  • Realizace mobility, při které by výuka/školení probíhala výhradně online, je možná, pokud účastník do země fyzicky vycestuje a jeho účast v místě aktivity v zemi přijímající instituce je odůvodněná a doložitelná podpůrnými dokumenty (např. cestovní doklady, doklad o zaplacení ubytování atd.). V takovém případě se jedná o uznatelnou fyzickou mobilitu, při které vzniká nárok na grant. Obzvláště je to odůvodněné, pokud přetrvává vliv COVID-19. Takovou mobilitu musí schválit přímý nadřízený zaměstnance. Odůvodnění zasílá zaměstnanec e-mailem příslušnému koordinátorovi na CZS (osoba PO NOMINACI) v době podání dokumentu Mobility Agreement ke schválení mobility.
 • Pro zaměstnance se specifickými potřebami:
  • náklady na účastníky se specifickými potřebami – dodatečné náklady na podporu osob se specifickými potřebami (tj. zdravotním znevýhodněním), o tuto část grantu je třeba si požádat předem – uvést v přihlášce

Výběrové řízení na FF - kritéria výběru:

 1. Akademičtí pracovníci: Prioritou programu Erasmus+ v následujícím roce je rozvoj pedagogických dovedností a dovedností v oblasti koncipování učebních osnov
 2. přínosnost pobytu pro FF
 3. písemný plán školení s uvedením očekávaných výsledků
 4. předchozí mobilita v rámci tohoto pobytu (upřednostnění budou ti uchazeči, kteří v rámci tohoto programu ještě nevyjeli)
  Nevybraní žadatelé jsou evidováni jako náhradníci.

Prosím o šíření na vašem pracovišti. V případě dotazů se neváhejte na mě obrátit.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.