Výběrové řízení na bilaterální dohody s tradičními univerzitami - družby 2022

Jako každý rok máte možnost přihlásit se na tzv. družební pobyty, které jsou určené akademickým pracovníkům.

26. 10. 2021

Pro rok 2022 můžete vybírat z těchto univerzit:

 • Univerzita Komenského Bratislava, Slovensko
 • Univerzita Greifswald, Německo
 • Univerzita Pécs, Maďarsko
 • Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani, Polsko
 • Univerzita Regensburg, Německo
 • Univerzita Wroclaw, Polsko

  Uchazeči vyplní „pracovní program návštěvy" na příslušném formuláři (na webu v sekci Dokumenty), a to v českém/anglickém jazyce pro UK Bratislava, v angličtině nebo němčině pro ostatní univerzity. Musí být vyplněny na počítači a obsahovat kromě osobních údajů uchazeče také jméno, pracoviště a kontakt na jednoho či více akademických pracovníků zahraniční univerzity, které vyučující plánuje navštívit. Uchazeči by si měli vyjednat přijetí na cílovém pracovišti před přihlášením do programu. Délka výměnného pobytu by měla být nejlépe 5 dní, možné jsou i kratší pobyty. Naopak do Greifswaldu při malém počtu zájemců umožíme až 10 dní.

Podmínky

 • Dny na cestu se nepřičítají, při nominaci 5 dní se předpokládá cesta v pondělí tam a v pátek zpátky.
 • Všechny partnerské univerzity zajišťují a hradí ubytování - kromě německých, které na něj poskytují příspěvek.
 • CZS nerefunduje cestovní náklady družebních cest, tyto náklady nese vysílající fakulta/katedra.
 • Pouze v případě vyslání na univerzitu v Pécsi CZS refunduje stravné, ostatní univerzity stravné poskytují.
 • S vysláním zaměstnance byl měl předem souhlasit nadřízený s vědomím finančních nároků cesty.

Přihlášení

Formuláře přihlášek a další informace najdete na webu CZS:
https://czs.muni.cz/cs/pracovnik-mu/ostatni-pobyty/program-vztahu-s-druzebnimi-univerzitami

Deadline

Uzávěrka přihlášek na všechny družební pobyty je pondělí 13. prosince ve 12:00.
Přihlášky odevzdávejte na Zahraničním oddělení FF, kontaktní osobou je Mgr. Zuzana Ragulová (ragulova@phil.muni.cz, kl. 6838).


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.