V pondělí 23. 5. proběhne zasedání akademického senátu

23. 5. 2022

Program zasedání AS FF dne 23. května 2022 v 16 hod.

Místo konání: zasedací místnost děkanátu

Omluveni: Václav Štěpánek, Jiří Macháček, Roman Novotný

1. Aktualizace dlouhodobých strategických cílů fakulty pro rok 2022

Návrh zdůvodní děkanka.

Diskuse

Hlasování a usnesení

2. Rozpočet FF MU

Vedení FF a tajemník předkládají kompletní rozpočet fakulty po jednotlivých pracovištích a metodiku rozdělení financí na pracoviště.

Rozpočet zdůvodní děkanka FF MU I. Radová, tajemník FF MU I. Jurtík a předseda Ekonomické komise AS FF MU D. Zbíral.

Diskuse

Hlasování a usnesení

3. Projednání žádosti o akreditaci nového bakalářského distančního profesního programu Design informačních služeb

Žádost představí vedoucí katedry informačních studií a knihovnictví Petr Škyřík.

Diskuse

Hlasování a usnesení

4. Návrh Výroční zprávy FF MU za rok 2021

Návrh zdůvodní doc. Horáková, editorka.

Diskuse

Hlasování a Usnesení

5. Úpravy aplikace Seznamování s předpisy (HR Award)

S úpravami seznámí koordinátorka programu Sylvie Rampouchová a proděkan L. Spurný.

Diskuse

Usnesení a hlasování

6. Doplnění komise pro vědu AS FF MU

S návrhy seznámí předkladatel návrhu David Zbíral.

Diskuse

Hlasování

7. Zpráva ad hoc komise k případu Mgr. Horského

Definitivní zprávu předloží předseda ad hoc komise dr. Stanislav Bárta.

Diskuse a případný návrh usnesení

8. Informace členů AS MU o jednání o Stanovisku AS FF MU k redukci prostředků z PPSŘ či IRP na Podporu internacionalizace ze strany rektorátu MU na zasedání AS MU

9. Různé

 

V Brně dne 14. května 2022

doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
předseda AS FF MU

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.