Blíží se konec kalendářního roku, nezmeškejte důležité termíny

Nejbližší termíny jsou stanoveny už na konec listopadu. Většina jich však připadá na prosinec.

23. 11. 2022

Bez popisku

Ekonomické oddělení

Seznam závazných termínů:

 • výplaty stipendií: poslední řádný termín pro zadání stipendií, která mají být vyplacena a zaúčtována v roce 2022, je 25. 11. 2022
 • placení kartami: do 30. 11. 2022
 • objednávky investic: do 30 11. 2022
 • objednávky neinvestiční: do 1. 12. 2022
 • faktury investiční lze k proplacení podávat na EO do 9. 12. 2022
 • vyúčtování jednorázových záloh: do 13. 12. 2022
 • vyúčtování drobných/dílčích pokladen: do 14. 12. 2022
 • inventury zůstatků pokladen ústavů a kateder: proběhnou ve dnech 14.–16. 12. 2022
 • finanční operace přes hlavní pokladnu FF MU lze provádět do 15. 12. 2022
 • inventury zásob publikací předávejte do 15. 12. 2022
 • podklady pro vystavení faktur odběratelům (investiční i neinvestiční) podávejte do 15. 12. 2022
 • zahraniční a tuzemské cestovní příkazy lze k vyúčtování a proplacení podávat do 16. 12. 2022, pozdější cesty konzultovat s paní Hanou Ondráčkovou
 • faktury neinvestiční lze k proplacení podávat na EO do 16. 12. 2022
 • bankovníky budou uzavřeny 20. 12. 2022 ve 12:00 hod.
 • hlavní pokladna fakulty bude uzavřena od 20. 12. 2022 včetně, ve dnech 20.–22. 12. 2022 zde bude probíhat inventura dokladů a peněžních prostředků a uzavírání účtů za rok 2022
 • pokladna bude otevřena 4. 1. 2023, po kontrole účtů dne 2.–3. 1. 2022

Oddělení výzkumu a vývoje

 • GAMU MASH – interní termín pro odevzdání návrhů do 6. 12. 2022 (příjem přihlášek do 10. 12. 2022)
 • GAMU MASH Junior – interní termín pro odevzdání návrhů do 6. 12. 2022 (příjem přihlášek do 10. 12. 2022)
 • KoMUNItní fond – založení návrhu v ISEPu do 8. 12. 2022
 • TAČR SIGMA – kontrola na ekonomickém oddělení do 28. 11. 2022; interní termín pro odevzdání finální verze návrhu projektu do 5. 12. 2022

Prosíme řešitele projektů, aby mysleli na včasné odevzdání průběžných či závěrečných zpráv svých projektů v průběhu měsíce ledna 2023. Sledujte prosím aktuality na webu Oddělení výzkumu a vývoje FF MU.

Personální oddělení

 • 6. 12. 2022 do 12:00 – DPP a DPČ – předání podkladů pro zpracování dohod konaných mimo pracovní poměr + výkazy k dohodám
 • 12. 12. 2022 do 12:00 – návrhy na odměny
 • 12. 12. 2022 do 12:00 – předání podkladů pro zpracování dělnických mezd, kontrola čerpání dovolené (počet dnů dovolené musí být 0 dnů k 31. 12. 2022 – naplánováno a zadáno musí být do 12. 12.) – kontrolují a zadávají sekretářky/odpovědný vedoucí pracoviště
 • 12. 12. 2022 do 18:00 – uzavření a odeslání elektronické docházky na PersO FF MU (dovolenky, doklady o pracovní neschopnosti či ošetřování člena rodiny po tomto datu odevzdávat na personální oddělení – mzdovou účtárnu paní Pacasové)
 • 14. 12. 2022 – předběžné zaúčtování mezd
 • 16. 12. 2022 – 02. 01. 2023 – předání dodatečných dokladů pro zpracování dohod a odměn, konečné opravy v zaúčtování mezd
 • 5. 1. 2023 – ostré zpracování mezd – výpočet a korekce
 • 6. 1. 2023 – zaúčtování mezd

Termíny jsou navázány na celouniverzitní aktivity a nelze je měnit.

Správa budov

 • 22. 12. 2022 – 1. 1. 2023 – všechny budovy FF MU uzavřeny (v případě nutnosti vstupu lze použít vchod přes vrátnice, kde bude nutné nahlásit příchod a odchod)
 • 27. 12. 2022 od 8:00 do 12:00 – čas vyhrazený pro zalévání květin (vstup přes vrátnici)

Za účelem minimalizace možných rizik a jako prevence vzniku mimořádných událostí před uzavřením fakulty proveďte či zajistěte následující:

 • pečlivé prověření uzavření všech oken,
 • odmrazení chladniček a odpojení elektrických přívodů všech elektrospotřebičů ze zásuvek (včetně počítačů, pokud je nepotřebujete pro vzdálené připojení; zaměřit se je vhodné na kontrolu odpojení vařičů, rychlovarných konvic, telefonních nabíječek, zdrojů notebooků a tabletů, které bývají častými příčinami požárů)
 • kontrolu otevření regulačních termo-ventilů na všech tělesech ústředního topení na číslo 2,
 • kontrolu uzavření vodovodních kohoutků,
 • zhasnutí všech světel atp.

Prohlídku a zabezpečení společných prostor a poslucháren provedou pracovníci údržby budov a zařízení.

Studijní oddělení

Veškeré předpisy stipendií k zaúčtování v roce 2022 musí být dodány do 25. 11. 2022.

Ústřední knihovna

 • Fyzický provoz do 16. 12. 2022
 • Vyhledávání a předávání na požádání zaměstnanců FF MU do 21. 12. 2022 do 12:00 (areál musí být vyklizen a opuštěn do 14:00)
 • Knihovna bude uzavřena do 1. 1. 2022 včetně

Zahraniční oddělení

Pro účely statistiky mobilit zkontrolujte jejich evidenci za rok 2022.

Způsoby evidence jednotlivých mobilit jsou následující:

 • vyjíždějící zaměstnanci – fyzická mobilita: cestovní příkazy INET;
 • přijíždějící zahraniční hosté – fyzická i online mobilita: ISOIS;
 • přijíždějící studenti – fyzická i online mobilita: ISOIS (dle jednotlivých programů).

Přijíždějící hosty za rok 2022 zadávejte do ISOISu nejpozději do 16. 12. 2022.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.