Další kurz pro začínající vědce a vědkyně: Týmová spolupráce, vyjednávání a argumentace

Spolupracujete s kolegy v rámci pracoviště, jste členy projektového týmu, podílíte se na psaní publikace či připravujete disertační práci? Všechny tyto činnosti a mnoho dalších jsou založeny na komunikaci a spolupráci. Pokud se chcete dozvědět, jak efektivněji spolupracovat v rámci malého i velkého týmu, přihlaste se na tento kurz!

8. 11. 2021

Týmová spolupráce, vyjednávání a argumentace 

29. listopadu 2021, 8:30–15:30 hod., online

Na praktické semináři vám odpovíme na otázky:  

 • Co je to tým? Jaká jsou specifika práce v týmu?  
 • Jaké jsou výhody a hodnoty dobré týmové spolupráce?
 • Jaké jsou principy efektivní komunikace v týmu?
 • Jak používat asertivní techniky?
 • Jaké jsou komunikační bariéry a jak je překonávat? 
 • Jak efektivně podávat zpětnou vazbu svým kolegům? 
 • Jak identifikovat nejčastější nedorozumění, jak je řešit, či případně úplně jim předcházet? 
 • Které informace je vhodné sdílet a s kým se o ně podělit?

Obsah kurzu budete moci ovlivnit prostřednictvím formuláře, který vám bude zaslán po přihlášení.

Lektor

Jaroslav Páviš působí jako lektor a konzultant v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Zaměřuje na rozvoj potenciálu jednotlivců, rozvoj forem a způsobů komunikace v závislosti na kultuře organizace, nastavování forem vyjednávání, řešení konfliktů a mnoho dalších.  Zkušenosti získal během dlouholeté praxe na pozicích vedoucího týmu a v oblasti řízení HR procesů. Posledních 11 let pracuje na volné noze pro různé společnosti.   

Cílová skupina

Kurz je určen především pro doktorské studující a začínající vědce a vědkyně (do 5 let od obdržení titulu Ph.D.), kteří jsou zároveň zaměstnanci FF MU 

Kurz je výstupem projektu HR4MUII (OP VVV), jehož cílem je podpora pracovního prostředí vědecko-výzkumných pracovníků, a z tohoto důvodu jsou určeny přednostně zaměstnancům FF MU. Pokud nesplňujete tuto podmínku a máte o kurz zájem, můžete se přihlásit jako náhradník.  

Kapacita a přihlášky 

Účast na kurzu je bezplatná. Kurz bude realizován v pilotním režimu s kapacitou 15 osob. Přednost budou mít zájemci splňující podmínky projektu (viz výše). Přihlašujte se prostřednictvím formuláře níže.

Chci se přihlásit

Další připravované kurzy

Jak komunikovat vědu?

2022

Získali jste projekt, máte vědecké výstupy. Dalším krokem je své výsledky umět prezentovat. Jaké máte možnosti vám vysvětlíme na tomto kurzu. Odpovíme vám na otázky:  

 • Proč prezentovat výsledky své práce?
 • Jak prezentovat vědecké činnosti poutavou formou?
 • Jak na sociální sítě ve službách vědy?
 • Jaká jsou specifika sítí Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram?
 • V čem je výhoda profilu na síti oproti vlastní webové stránce?
 • Čemu se vyhnout?
 • Jaké jsou vědecké sociální sítě a digitální identifikátory pro vědce a vědkyně (ResearchGate, Academia.edu, Publons, ORCID)?

Věda (i) legálně

2022 

Na praktické semináři vám odpovíme na otázky: 

 • Jaká jsou pravidla publikování? 
 • Jaká jsou specifika autorství, spoluautorství publikace a její užití ve vazbě na práva zaměstnavatele případně jiného poskytovatele? 
 • Jak zjistit, kdy je použití výsledků práce někoho dalšího legální a za jakých podmínek může někdo další používat výsledky vaší práce? 
 • Jak je to s používáním videa, software, fotografií ve výuce? 
 • Kdo bude vlastníkem výstupu v rámci partnerství v projektu? 

Gender ve výzkumu?!

2022 

Poskytovatelé grantů kladou při hodnocení projektových žádostí stále větší důraz i na oblast genderu. Na semináři se dozvíte, proč, jak a kdy gender začlenit do vašeho výzkumu. Odpovíme vám na otázky: 

 • Proč je důležité se genderovou dimenzí v obsahu výzkumu zabývat?
 • Kdy je relevantní ve výzkumu genderovou dimenzi zohledňovat?
 • Jak genderovou dimenzi systematicky začlenit do projektu?

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.