HR Award – Děkujeme za vyplnění dotazníků

3. 4. 2020

Bez popisku

V období od 24. 2. do 13. 3. 2020 proběhlo dotazníkové šetření HR Award zaměřené na zjištění naplňování principů Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. S žádostí o vyplnění anonymního online dotazníku bylo osloveno celkem 474 zaměstnanců FF MU (výzkumných pracovníků a pracovnic), z nichž se šetření nakonec zúčastnilo 325 zaměstnanců. Návratnost dotazníku tedy činila více než 68%, což považujeme za skutečný úspěch. Moc děkujeme všem, kdo se rozhodli využít příležitosti ovlivnit svým názorem budoucí pracovní prostředí naší fakulty, našli si čas a dotazník vyplnili. Výsledky dotazníkového šetření budou po zpracování zaměstnancům naší fakulty zveřejněny.

Srdečně zdravíme a přejeme vám aktuálně především pevné zdraví!

Váš HR Award tým

Zjistěte více o HR Award

Bez popisku

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.