HR Award – Zmapovali jsme, co brání ženám v akademické kariéře

Dotazníkové šetření navázalo na genderový audit z minulého roku a společně s jeho výsledky poslouží jako podklad pro vznikající Plán genrové rovnosti FF MU.

8. 12. 2022

Bez popisku

Na přelomu září a října tohoto roku jsme realizovali dotazníkové šetření Akademická kariéra a zastoupení žen v rozhodovacích funkcích jako další aktivitu z Akčního plánu HR Award FF MU. Cílem šetření bylo zmapovat okolnosti zabraňující ženám postupovat v akademické a vědecké kariéře a také okolnosti, které jim brání aspirovat na vedoucí a rozhodovacích funkce na FF MU a vstupovat do nich.

Šetření navázalo na výsledky auditu genderové rovnosti na FF MU, který se uskutečnil na jaře roku 2021. Mapování stávající situace na FF MU je podkladem pro vznikající Plán genderové rovnosti FF MU a má dopomoci k tomu, aby aktivity a opatření tohoto plánu mohly vhodně zacílit na existující problémy.

Konkrétní potřeby a z nich plynoucí návrhy na změnu přinesly samotné akademičky a výzkumné pracovnice, mezi kterými bylo šetření provedeno. Ze šetření vyplývá, že se samy chtějí na změnách podílet a dialog o problematice genderové (ne)rovnosti na FF MU vést a zároveň oceňují, že se FF MU tímto tématem začala zabývat. Detailní informace naleznete v závěrečné analytické zprávě.

Přečtěte si zprávu Zjistěte více o HR Award

Bez popisku

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.