Připravujeme kurzy pro začínající vědce a vědkyně

Jste začínající vědec nebo vědkyně a chcete rozvíjet své dovednosti potřebné pro vědecko-výzkumnou činnost? Právě pro vás plánujeme sérii pilotních seminářů, jejichž cílem je připravit vás na vědeckou kariéru. Pokud bude o kurzy zájem a účastníci budou jejich obsah hodnotit jako přínosný pro svůj kariérní rozvoj, budeme je postupně zařazovat do standardní nabídky vzdělávání.

29. 9. 2021

Podávejte projekty, které bude snadné řídit 

22. října 2021

Na praktické semináři vám odpovíme na otázky:  

 • Jak napsat úspěšný projekt? 
 • Co v projektové žádosti zdůraznit? 
 • Jak správně určit cíl? 
 • Jak naplánovat čas a náklady?
 • Jak pracovat se změnami v projektu?
 • Jak řídit realizaci aktivit a spolupracovat v týmu?
 • Jak pracovat s riziky během návrhu i realizace projektu?
 • Proč mít v projektu rezervy?
 • Jak pracovat s partnery a stakeholdery projektu?
 • Jaké jsou procesy v řízení projektů na FF MU a kdo a jak vám s nimi pomůže?  

Lektoři 

Jan Žák je projektovým manažerem BrnoID, Sylva Žáková Talpová v současnosti vede projekt aplikovaného výzkumu na ESF MU. Oba jsou certifikovaní projektoví manažeři (IPMA, Prince2 Practitioner, ITIL, Scrum Master, PMI) a mají mnoho zkušeností s řízením projektů v soukromé i veřejné sféře.  

Cílová skupina

Kurzy jsou určeny především pro doktorské studující a začínající vědce (do 5 let od obdržení titulu Ph.D.), kteří jsou zároveň zaměstnanci FF MU

Kurzy jsou výstupem projektu HR4MUII (OP VVV), jehož cílem je podpora pracovního prostředí vědecko-výzkumných pracovníků, a z tohoto důvodu jsou určeny přednostně zaměstnancům FF MU. Pokud nesplňujete tuto podmínku a máte o kurzy zájem, můžete se přihlásit jako náhradníci.  

Kapacita a přihlášky 

Kurz bude realizován v pilotním režimu s kapacitou 15 osob. Přednost budou mít zájemci splňující podmínky projektu (viz výše). Přihlašujte se prostřednictvím formuláře níže. Součástí je také vyjádření zájmu o další zamýšlené kurzy. 

Chci se přihlásit

Další připravované kurzy

Týmová spolupráce, vyjednávání a argumentace

29. listopadu 2021

Spolupracujete s kolegy na projektu, publikaci, v rámci pracoviště. Na kurzu se naučíte, jak efektivně komunikovat v rámci týmu. Na praktické semináři vám odpovíme na otázky: 

 • Jaká jsou specifika práce v týmu? 
 • Jak používat asertivní techniky? 
 • Jaké jsou komunikační bariéry, jak je překonávat, jak efektivně podávat zpětnou vazbu svým kolegům? 
 • Jak identifikovat nejčastější nedorozumění, jak je řešit, či případně úplně jim předcházet? 
 • Které informace je vhodné sdílet a s kým se o ně podělit?  

Jak komunikovat vědu?

2022

Získali jste projekt, máte vědecké výstupy. Dalším krokem je své výsledky umět prezentovat. Jaké máte možnosti vám vysvětlíme na tomto kurzu. Odpovíme vám na otázky:  

 • Proč prezentovat výsledky své práce?
 • Jak prezentovat vědecké činnosti poutavou formou?
 • Jak na sociální sítě ve službách vědy?
 • Jaká jsou specifika sítí Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram?
 • V čem je výhoda profilu na síti oproti vlastní webové stránce?
 • Čemu se vyhnout?
 • Jaké jsou vědecké sociální sítě a digitální identifikátory pro vědce a vědkyně (ResearchGate, Academia.edu, Publons, ORCID)?

Věda (i) legálně

2022 

Na praktické semináři vám odpovíme na otázky: 

 • Jaká jsou pravidla publikování? 
 • Jaká jsou specifika autorství, spoluautorství publikace a její užití ve vazbě na práva zaměstnavatele případně jiného poskytovatele? 
 • Jak zjistit, kdy je použití výsledků práce někoho dalšího legální a za jakých podmínek může někdo další používat výsledky vaší práce? 
 • Jak je to s používáním videa, software, fotografií ve výuce? 
 • Kdo bude vlastníkem výstupu v rámci partnerství v projektu? 

Gender ve výzkumu?!

2022 

Poskytovatelé grantů kladou při hodnocení projektových žádostí stále větší důraz i na oblast genderu. Na semináři se dozvíte, proč, jak a kdy gender začlenit do vašeho výzkumu. Odpovíme vám na otázky: 

 • Proč je důležité se genderovou dimenzí v obsahu výzkumu zabývat?
 • Kdy je relevantní ve výzkumu genderovou dimenzi zohledňovat?
 • Jak genderovou dimenzi systematicky začlenit do projektu?

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.