Opravidlo je lepší než korektor ve Wordu. Pokřtili jsme knihu Mé celoživotní janáčkování. Přihlaste se do letních kurzů.

Web fakulty  |  6/2023
4. 6. 2023, 9:48  |  English

Fakultní newsletter

Zamysleme se nad smyslem vzdělávacího procesu

Vážené kolegyně a vážení kolegové, milá akademická obci,

vtipů a anekdot na téma umělé inteligence přibývá doslova jako hub po dešti a je již takřka nepsaným pravidlem, že každý politický projev, jenž má ambici oslovit co nejširší masy, především však ty mladé, nějakým způsobem na tuto strunu zahrál též. Bylo by však nevhodné, neřkuli nehodné akademika, obzvláště pak akademika z fakulty filozofické, aby se k tomuto trendu v diskurzu politické reprezentace přidal, byť by to bylo v rovině nadsázky či parodie. Vězte tedy, že tento úvodník jsem vytvořil vlastními silami, bez pomoci jakéhokoli nástroje generujícího texty na jakékoli téma ve všech možných stylistických rovinách, a to včetně chyb a neobratností typických pro začátečníky v cizích i mateřských jazycích. Možná právě proto je mé úvodní slovo nedokonalé, oplývající archaismy a sarkasticky emotivními vzlyky, které jsou tak typické pro lidsky nedokonalý svět filologů, a tudíž ne zcela snadno stravitelné.

Je nabíledni, že toto téma rezonuje a bude rezonovat čím dál více, zejména pak ve světle badatelské práce a smysluplného využití potenciálu, který nástroje umělé inteligence skýtají. Ve středu 31. května proběhla první neformální fakultní diskuse určená zejména akademickým pracovníkům nad problémy a výzvami spojenými s využíváním nástrojů generativní umělé inteligence při tvorbě různých typů studentských závěrečných prací. Jak z následné debaty vyplynulo, je v tuto chvíli zcela zásadní začít se zamýšlet nad smyslem vzdělávacího procesu na naší fakultě, jejž tato revoluční změna v přístupu k autorství textů, jimiž se všichni zabýváme a jež všichni tak rádi sami generujeme a od našich svěřenců požadujeme, nepochybně zasáhla a bude čím dál více zasahovat.

Ale abych nepoužíval pouze reakcionářský a zpátečnický lexikální arsenál, dovolím si nabádat k pozitivnímu přístupu k dané problematice. Další setkání, tentokrát již doplněné o formativní workshopy pořádané odborníky s bohatými zkušenostmi s UI (AI) proběhne na počátku podzimního semestru. Do té doby si dejme za úkol pozitivně přemýšlet o tom, jak budeme do budoucna začleňovat umělointeligenční nástroje do našeho snažení o smysluplné kultivování nejen české společnosti. Budu doufat, že mi ten neologismus kolegové z Ústavu českého jazyka odpustí.

A protože jsem si dovolil stočit pozornost na kolegy zabývající se naším rodným jazykovým bohatstvím, dovolte mi ještě jedno poslední ohlédnutí ze zcela jiného soudku, které však se smysluplností našeho snažení souvisí. Kolega Pavel Caha doslova vyběhal krásné třetí místo během 5. ročníku závodu Etika on run, který je oslavou světového Dne Downova syndromu. Závod pořádal Ústav lékařské etiky LF MU a záštitu nad ním převzala mj. i naše paní děkanka, která se svým týmem rovněž velice zodpovědně hájila naše fakultní barvy. Dovolte mi touto cestou oběma poblahopřát a poděkovat za to, že svým snažením upozorňují i na ty, kteří tu jsou s námi, ale do našich řad nikdy plně nezapadnou.

Běhu zdar a příjemné léto přeje

Petr Dytrt
proděkan pro internacionalizaci a informační technologie FF MU

Téma

Opravidlo je lepší než korektor ve Wordu

S Danou Hlaváčkovou a Hanou Žižkovou z Ústavu českého jazyka FF MU o novém jazykovém korektoru.

Zjistěte více

Miloš Štědroň a Jiří Hanuš pokřtili knihu Mé celoživotní janáčkování

Společně v ní diskutují témata spjatá s významnými událostmi a osobnostmi Brna či rozmlouvají o interpretaci Janáčkova díla. Kmotrou byla děkanka filozofické fakulty Irena Radová.

Zjistěte více
 

Letní kurzy angličtiny lákají do Brna i prosluněné Telče

Chcete se potkávat s rodilými mluvčími a rozšířit si tak slovní zásobu v tématech, jako je cestování, umění, věda či psychologie? Přihlaste se do letních kurzů Jazykové školy při FF MU.

Zjistěte více

Zažijte na vlastní kůži experimentální výzkum v humanitních vědách

Hledáme účastníky pro vědecké studie. Registrovat se můžete přes nový portál.

Zjistěte více
 

Cestujete rádi? Podělte se o své zážitky a zkušenosti!

Také na podzim budou v Čítárně filozofické fakulty pokračovat cestovatelské přednášky. Zapojte se i vy!

Zjistěte více

Pozvánka

Fakulta sobě: Odpolední matiné na počátku léta

Pojďme se před začátkem léta společně potkat a užít si akci „od nás pro nás“. Budete mít možnost vyzkoušet si, co jste ještě nezkoušeli, nebo poznat místa na fakultě, která jste ještě nenavštívili. Ale především se můžete neformálně setkat s kolegy a kolegyněmi.

Zjistěte více

Co říkáte na propagační předměty Masarykovy univerzity?

Vyplňte dotazník, v němž studenti ESF MU zkoumají (ne)spokojenost s univerzitním obchodem MUNISHOP.

Zjistěte více
 

Prezentujte na konferenci Digitální data perspektivou humanitního vědce

Příspěvky lze hlásit do 26. června, online konference pak proběhne 23. listopadu 2023.

Zjistěte více

Podávejte projektové dokumenty s předstihem a správným postupem

Dovolujeme si připomenout všem navrhovatelům a řešitelům projektů, že je nutné předkládat všechny dokumenty přes fakultní projektové oddělení. Zároveň je důležité dodržet stanovené časové lhůty. Veškeré potřebné informace a kontakty naleznete na fakultním webu projektové podpory.

Zjistěte více Na koho se obrátit

Výměna zkušeností: AI ve výuce

Hledáme vyučující, kteří chtějí se svými kolegyněmi a kolegy sdílet, jak používají umělou inteligenci ve výuce či ve své práci obecně.

Zjistěte více
 

Přihlaste se do stipendijního programu na podporu využití technologií ve výuce

Projekty lze přihlašovat od poloviny letošního května. Přečtěte si detailní podmínky.

Zjistěte více

Sledujte zápisy z porad vedení

po 24. 4.

Zasedání Akademického senátu 

po 15. 5.

Porada vedení fakulty č. 12 

po 29. 5.

Kolegium děkanky č. 11 

Co nás čeká v následujících měsících

po 22. 5. – pá 15. 9.

Češi poznávají arabský svět, Arabové život v Česku, orientalisté/arabisté 

Výstava v prostorách Ústavu klasických studií FF MU představuje významné představitele arabské komunity žijící v Praze i okolí, a také arabisty/orientalisty angažující se dlouhodobě ve Společnosti česko-arabské, kteří v roce 2022 oslavili významná životní jubilea.

út 23. 5. – pá 15. 9.

Syn pouště – cestovatel a fotograf Alois Musil (1868–1944) 

Výstava ve foyer budovy B2 představí výběr Musilových fotografií z jeho cest po Blízkém východě a také repliku Musilovy mapy severního Hidžádu.

st 21. 6.

Rozumíme našim teenagerům? Aneb stopy angličtiny v současné češtině 

Hana Žižková a Irena Headlandová Kalischová představí vliv angličtiny na češtinu dnešních teenagerů. Mimo jiné vysvětlí zkratky, které jsou nedílnou součástí jejich mluveného i psaného projevu.

po 26. 6.

Fakulta sobě: Odpolední matiné na počátku léta 

Pojďme se před začátkem léta společné potkat a užít si akci „od nás pro nás“. Těšit se můžete na občerstvení nebo hudební vystoupení; budete mít možnost vyzkoušet si, co jste ještě nezkoušeli, nebo poznat místa na fakultě, která jste ještě nenavštívili. Ale především se můžete neformálně setkat s kolegy a kolegyněmi.

pá 30. 6.

Konec zkouškového období

po 3. 7.

Začátek registrace předmětů

Další události sledujte v kalendáři akcí na webu. Všechny termíny studijní agendy naleznete v harmonogramu v ISu.

Mohlo by vás zajímat

Změny v přihlašovacích údajích zabezpečených účtů  Externí odkaz

Rituál nás nutí jasně deklarovat naše záměry  Externí odkaz

O baltistiku na MU projevila zájem premiérka Litevské republiky  Externí odkaz

Docenti nově habilitovaní na MU převzali své dekrety  Externí odkaz

MU navázala spolupráci s organizací Post Bellum  Externí odkaz

Příští číslo fakultního newsletteru vyjde 9. července. Příspěvky můžete zasílat do 5. července na propagace@phil.muni.cz.

Odkaz  Web fakulty Odkaz  Sekce Zaměstnanec Odkaz  Starší newslettery

© 2023
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram     Discord     Twitter     LinkedIn     Youtube