Fakulta začala ven i dovnitř více komunikovat online. Virtuálně proběhnou i některé tradiční podzimní akce. Užijte si léto!

Web fakulty  |  03/2020
Odesláno 2. 7. 2020, 16:26

Fakultní newsletter

Editorial: Proměny komunikace na fakultě

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti,

těší nás, že jste se právě pustili do čtení v pořadí třetího čísla fakultního newsletteru. Po číslech věnovaných studijní agendě a ohlédnutím za „dobou rouškovou“ jsme se tentokrát rozhodli rekapitulovat, jak se v posledních měsících proměnila komunikace na fakultě.

Minulé období posílilo důležitost online komunikace nejen ve vzdělávání, výzkumu či v administrativě, ale proměnilo také komunikaci fakulty směrem k veřejnosti i uvnitř jí samotné. Pro studenty a uchazeče bylo vytvořeno několik informačních videí, v nichž promlouvali děkan a příslušní proděkani. Na videa navázaly dvě online diskuse a konečně vznikl také tento fakultní newsletter.

Naším cílem je zasílat každý měsíc do vašich e-mailových schránek souhrn toho nejdůležitějšího, co se u nás na fakultě odehrálo a co nás čeká v nejbližší době. A jakkoliv je prozatím na hodnocení brzy, zdá se, že tento záměr funguje. Obě dosud vydaná čísla si z více než 6 000 studentů a zaměstnanců fakulty zobrazila většina adresátů a soudě dle zaznamenaných prokliků na odkazy umístěné v zápatí si je mnozí pročetli se zájmem až do konce.

Přestože si všichni přejeme, abychom se mohli bez obav setkávat, připravujeme se rovněž na to, že i podzimní semestr bude ve znamení obezřetného uvolňování a případného zpřísňování karanténních opatření. Již nyní víme, že mnohé tradiční propagační akce se uskuteční online nebo v jakési hybridní formě; možná se naše univerzita poprvé nezúčastní veletrhů pro studenty středních škol a místo toho se bude prezentovat pouze virtuálně.  

Přejeme vám příjemné léto plné odpočinku po náročném období.

Za Oddělení vnějších vztahů FF MU a redakci fakultního newsletteru
Jana Horáková, Ondřej Krajtl, Petr Sucháček a Tomáš Weissar

O popularizační články z vědy a výzkumu je zájem

Jak ukazují statistiky, články z nové rubriky Věda a výzkum na fakultním webu se těší velkému zájmu. Některé si přečetly až stovky čtenářů. Nejčastěji k nám na web přicházejí ze sociálních sítí. Jde tedy zjevně o účinný nástroj popularizace vědy na FF MU. S náměty na obsah do této rubriky nás neváhejte kontaktovat.

 

Video a newslettery se staly nástroji komunikace také směrem k uchazečům

Všichni jste určitě zachytili video proděkana Šaura s informacemi o mimořádných změnách ve studijní agendě a navazující online diskusi. Nejspíše však nevíte, že podobně se proděkan Škyřík obracel videem také k uchazečům a i s nimi se následně konala online diskuse. Ještě před Velikonocemi putovala k uchazečům ve speciálním newsletteru zdravice děkana a další podobnou obdrží již brzy společně s pozvánkou k zápisu.

Jaké bude léto na fakultě

Končí doba roušková

1. července skončila povinnost nošení roušek v uzavřených prostorách (i Gaius ji tedy po dlouhé době mohl sundat). Pro vstup studentů na fakultu je však stále potřeba v IS MU potvrdit čestné prohlášení. Netiskněte ho a neukazujte na vrátnici. Přímo v IS MU ho ověří vyučující, za kterými jdete.

Knihovna otevřela všechny studovny, v omezené době bude fungovat celé léto

Od pondělí 29. června jsou opět přístupné všechny studovny v hlavní budově ústřední knihovny a s nimi kompletní fond volného výběru. Prozatím zůstávají mimo provoz týmové studovny a čítárna. Knihovna bude letos fungovat celé léto, ovšem v omezené provozní době pondělí–čtvrtek 9:00–13:00 hod.

 

Ústav klasických studií letos nabídne letní vzdělávací akci i pro starší děti

Kromě již osvědčeného programu z minulých let, zaměřeného na antickou mytologii a určeného dětem 1. stupně ZŠ, bude nově letos paralelně probíhat také letní škola pro děti od 10 let. Nabídne účastníkům týden plný zajímavých workshopů a praktických ukázek z oblasti každodennosti antického člověka.

Co nás čeká v následujících měsících

po 13. – pá 17. 7. 2020

Příměstský tábor a letní škola Ústavu klasických studií 

Osvědčený program z minulých let, zaměřený na antickou mytologii, letos doplní letní škola pro děti od 10 let, která nabídne týden plný praktických ukázek z oblasti každodennosti antického člověka.

st 15. – čt 16. 7. 2020

Cvičný požární poplach

Jako každý rok touto dobou proběhnou na fakultě společné zkoušky požárně bezpečnostních zařízení. Ve středu 15. 7. v budovách A, B1 a B2 a ve čtvrtek 16. 7. v budovách C, D a F.

út 28. – čt 30. 7. 2020

Zápisy do studia

Nově přijatí uchazeči se na konci července přijdou zapsat do studia na naší fakultě. Zápisy letos proběhnou v omezené podobě a za dodržení preventivních opatření.

st 26. – čt 27. 8. 2020

Konference Hodnoty v literatuře a umění V 

Ústav slavistiky FF MU ve spolupráci s dalšími institucemi zvou na mezinárodní konferenci, jejímž cílem je studium problematiky hodnot a jejich zachycení v literatuře a dalších druzích umění.

Další události sledujte v kalendáři akcí na webu.

Co chystáme na podzimní semestr

Některé pravidelné akce se budou konat v posunutém termínu a/nebo online

S ohledem na vývoj událostí v posledních měsících byly posunuty termíny dvou tradičních podzimních akcí, kterými se fakulta prezentuje směrem k uchazečům a veřejnosti. Jedná se o OpenDay, který se letos uskuteční místo v září až 8. listopadu, a o Noc vědců. Ta byla celorepublikově odsunuta až na 27. listopadu, na Masarykově univerzitě však proběhne pouze virtuálně. Jejím letošním tématem je „Člověk a robot“.

 

Týden humanitních věd se bude tematicky ohlížet za krizovým obdobím

Tradiční Týden humanitních věd by se měl na filozofické fakultě uskutečnit ve standardní podobě, a sice v termínu 16.–20. listopadu. Tematicky se bude letos ohlížet za dobou koronavirové krize, a jakou úlohu v jejím průběhu sehrály humanitní vědy.

Výuka začne i skončí později než obvykle

Vzhledem k prodloužení aktuálního zkouškového období až do konce září bude výuka v podzimním semestru 2020 zahájena i ukončena později, než jsme zvyklí. Semestr začne 5. října a skončí až 17. ledna 2021. Zkouškové pak bude lehce prodlouženo až do konce února. Registrace a zápis předmětů do podzimního semestru proběhnou ve standardních termínech – první vlna registrace tedy již začala. Posunulo se však období změn v zápisu, aby odpovídalo prvním dvěma týdnům výuky, jak to bývá obvyklé.

Mohlo by vás zajímat

Práci brněnských germanistů ocenila německá vláda  Externí odkaz

Konec skladům knih. Knihovny nachází nové role  Externí odkaz

Strach z nákazy nesmí přerůst ve strach z otevírání hranic  Externí odkaz

Farmaceutická fakulta se dneškem stává součástí Masarykovy univerzity  Externí odkaz

6 rad, jak zvládnout nevšední zkouškové  Externí odkaz

Fakultní portál k online výuce a zkoušení  Externí odkaz

Univerzitní centrum Telč zve na letní návštěvu. Láká virtuální prohlídkou  Externí odkaz

Brněnská letní kina zahajují sezónu  Externí odkaz

Příští číslo fakultního newsletteru vyjde začátkem září. Příspěvky můžete zasílat na propagace@phil.muni.cz.

Odkaz  Web fakulty Odkaz  Sekce Zaměstnanec Odkaz  Starší newslettery

© 2021
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn     Youtube