Uskuteční se již v pondělí, sledovat ji můžete online. Komunikace na fakultě probíhá stále více také v angličtině.

Web fakulty  |  01/2022
9. 1. 2022, 18:36  |  English

Fakultní newsletter

Editorial: Proměny fakultní komunikace

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti,

těší nás, že jste se právě pustili do čtení prvního fakultního newsletteru roku 2022. Rádi bychom vás úvodem srdečně pozdravili a popřáli vám v novém roce vše dobré!

Přesně před rokem jsme se na tomto místě ohlíželi za proměnami komunikace na fakultě, které si vynutila pandemická situace a z ní vyplývající bezprecedentní online provoz, jenž dal mimo jiné vzniknout i tomuto pravidelnému newsletteru. I v těchto dnech je téma proměn fakultní komunikace stále aktuální, tentokrát však za nimi stojí aktivity spojené s oceněním HR Award, které jsme získali v loňském roce. Jedním ze stěžejních cílů tohoto projektu je totiž vytvořit na fakultě vstřícné prostředí pro špičkové zahraniční badatele a mezinárodní výzkumné týmy. K tomu je nezbytné, aby fungoval dvojjazyčný informační systém a aby se veškeré relevantní informace dostávaly k fakultní veřejnosti také v angličtině. Do interní fakultní komunikace proto stále více proniká dvojjazyčnost: přeloženy byly fakultní předpisy, anglickým překladem jsou již nějakou dobu opatřovány také zápisy z porad vedení a kolegia, hromadné e-maily děkanátu a ve dvou jazykových mutacích vychází rovněž náš fakultní newsletter.

Věříme, že tyto změny přispějí k většímu zapojení nejen zahraničních výzkumníků, ale také studentů do fakultního života a ke vzniku universitas v pravém slova smyslu.

Za Oddělení vnějších vztahů FF MU a redakci fakultního newsletteru
Jana Horáková, Ondřej Krajtl, Petr Sucháček a Tomáš Weissar

Z „hruškové soutěže“ vzešla výtvarná i hudební díla, epos nebo pečený čaj

Kromě studujících FF MU se do ní zapojili také středoškoláci a mnozí přistoupili k zadání skutečně velice kreativně. Sami můžete posoudit.

 

Letos jsme pro seniory společně shromáždili 723 úsměvů do schránky

Studenti ze spolku Mise naděje vánoční přání roznesli do 14 brněnských domovů pro seniory. Děkujeme všem, kdo se zapojili!

Aktuálně k nadcházející děkanské volbě

K prvnímu a případné druhému kolu volby dojde na zasedání akademického senátu dne 10. ledna 2022 v 15:00 hod. Fyzicky přítomni v posluchárně B2.13 budou kandidující týmy, senátoři, děkan a rektor. Ostatní se budou moci zúčastnit online prostřednictvím MS Teams. Případné třetí kolo volby se poté uskuteční o týden později. S oběma kandidátkami a jejich týmy můžete stále diskutovat v ISu. Neváhejte se také obracet na své senátory. Jsou tu od toho, aby při volbě zastupovali i váš hlas.

Chystáte se v průběhu zkouškového zkoušet své studenty online?

Inspiraci ohledně vhodných nástrojů a metod můžete načerpat na webu věnovanému speciálně online výuce. Kancelář e-learningu nabízí také individuální konzultace.

 

Otevíráme další kolo stipendií na podporu využití technologií ve výuce

Do programu můžete do přihlašovat e-kurzy, plány na inovativní používání technologií během výuky a další projekty. Podpora je určena na odměny zapojeným studentům.

CERPEK chystá na jaro další workshopy pro vyučující, nově i v angličtině

V nabídce jsou témata jako flipped classroom, nenásilná komunikace nebo předcházení studijní neúspěšnosti. Workshop v angličtině bude zaměřen na testování.

 

Relevantní interní komunikace bude na fakultě probíhat také v angličtině

V posledí době se tak děje stále více, nově je však používání angličtiny stanoveno také fakultním pokynem. Splnili jsme tím další krok Akčního plánu HR Award.

Co nás čeká v následujících měsících

po 3. 1. – pá 11. 2. 2022

Zkouškové období

po 3. 1. – ne 27. 2. 2022

Registrace a zápis předmětů pro jarní semestr 

po 10. 1. 2022

Konec podávání přihlášek k SZZ a začátek státnicového období 

po 10. 1. 2022

Volba děkanky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 

Na speciálním zasedání Akademického senátu FF MU se uskuteční první a případně druhé kolo volby děkanky FF MU pro funkční období 2022–2026. Připojte se v 15:00 hod. online.

pá 21. 1. 2022

Den otevřených dveří 

Tradičně pořádáme pro uchazeče o studium akci, na níž se mohou informovat o naší studijní nabídce a o přijímacím řízení. Letos se akce opět uskuteční v online podobě.

pá 21. 1. 2022

Beseda s absolventy 

Přijďte si na den otevřených dveří popovídat o tom, k jakým životním výzvám i pracovním nabídkám vám otevírá dveře studium na naší fakultě.

Další události sledujte v kalendáři akcí na webu. Všechny termíny studijní agendy naleznete v harmonogramu v ISu.

Mohlo by vás zajímat

Chceme kvalitní poradenství pro studenty a podporu grantovým projektům, shodly se kandidátky na děkanku  Externí odkaz

Brněnská filozofická fakulta bude mít děkanku. Poprvé v historii kandidují jen ženy  Externí odkaz

Na menšinách se dá číst represe nejlíp. Zkoumám vztah moci a literatury, říká vědec  Externí odkaz

Pomáháme lidem najít vlastní kořeny a identitu, říká etnolog  Externí odkaz

Online výstava Amid Space(s) upozorňuje na propojenost virtuálního a hmatatelného světa  Externí odkaz

Proč je pro společnost důležitá soudržnost? Snadněji čelí vnějším hrozbám  Externí odkaz

Pedagogové z MU radí, jak si poradit s online výukou  Externí odkaz

Osobnosti spjaté s MU ocenilo Brno i Jihomoravský kraj  Externí odkaz

Erasmus v Oxfordu: Škola byla náročná hlavně na čas  Externí odkaz

Platná opatření ve zkouškovém období na fakultách MU  Externí odkaz

Příští číslo fakultního newsletteru vyjde začátkem února. Příspěvky můžete zasílat na propagace@phil.muni.cz.

Odkaz  Web fakulty Odkaz  Sekce Zaměstnanec Odkaz  Starší newslettery

© 2023
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram     Discord     Twitter     LinkedIn     Youtube