Orientační týden nabídne akce nejen pro prváky. Sledujte aktuální informace k děkanské volbě.

Web fakulty  |  09/2021
5. 9. 2021, 20:23  |  English

Fakultní newsletter

Vítáme nově zapsané studující

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tradice velí, že u prvního newsletteru semestru přináleží předsedovi Studentské komory Akademického senátu FF MU úvodní slovo, kterým by měl přivítat a uvést nově nastupující kolegy a kolegyně na naší alma mater. Tak tedy – vítejte všichni! Je mi ctí, že vám mohu (přestože určitě ne jako první) pogratulovat k přijetí a nástupu na Masarykovu univerzitu a popřát vám mnoho úspěchů ve studiu.

Vysokoškolská realita a systém výuky jsou nutně do určité míry „léčbou šokem“ – i my zkušenější se po letech oklepeme při vzpomínce na své začátky. Pamatujte, že pouštíme-li se do něčeho nového, mýlit se je lidské a chybovat nevyhnutelné. Důležité je nenechat se odradit a z chyb se poučit. Nestyďte se ptát, pokud vám něco uniklo. Nebojte se říct si o pomoc, pokud máte pocit, že něco nezvládáte. Společným jmenovatelem je však „včas“.  Vaši blízcí jsou tu pro vás, starší kolegové vám ochotně poradí a vaši vyučující mají sami zájem na tom, abyste v jejich předmětech prospívali. Konečně i vaše ústavy a katedry pro vás chystají spoustu akcí, které vám pomohou „vyhoupnout se do sedla“ – rozhodně se do nich nebojte zapojit.

Tento semestr bude pro vás prvním. Pro mnohé vaše kolegy pak bude prvním prezenčním po roce (či více) distančního studia a já pevně věřím, že prezenčním i zůstane. Věřím, že se po roce a půl budeme znovu scházet ve školních budovách i mimo ně. Věřím, že chodby a učebny naší fakulty znovu ožijí a vysokoškolský život znovu nabere na obrátkách se vším, co k němu patří. Věřím, že se naší univerzitě kromě funkce vzdělávací konečně vrátí i funkce společenská. Pro nás pro všechny.

S přáním všeho dobrého v novém semestru

Ondřej Varaďa
předseda SK AS FF MU

Fakultní newsletter poprvé v angličtině

Anglickou mutaci obdrží automaticky ti, u nichž informační systém eviduje jinou národnost než českou nebo slovenskou. Mezi jazykovými verzemi je však v případě potřeby možné pohodlně přepínat v pravém horním rohu newsletteru.

Orientační týden nabídne akce nejen pro prváky

Místo výuky budou pro prváky v prvním týdnu semestru připravena informační setkání na katedrách, seznámení s knihovnou, ISem, IT službami atd. S novým semestrem společně zahájíme také oslavy 100 let výuky na FF MU. 

 

Zorientujte se také díky Průvodci začátkem studia

Jste na fakultě noví a nevíte, jak to tu chodí? Nezoufejte, rádi vám se vším poradíme. Navštivte speciální informační web pro prváky s návody krok za krokem, se spoustou užitečných odkazů a s tipy nejen pro studium, ale i pro život v Brně.

Studijní oddělení obnovuje původní úřední hodiny

Konzultace jsou však nadále poskytovány primárně e-mailem a pro osobní návštěvu je třeba si rezervovat termín na webu.

 

Sledujte nové informace o pedagogických praxích

Nabídka míst se výrazně rozšířila. Vznikl také portál praxí v ISu a informační stránka pro studenty získala novou, přehlednější úpravu.

Aktuálně k nadcházející děkanské volbě

Na webu akademického senátu byla spuštěna stránka, kde můžete sledovat aktuální informace k chystaným volbám děkana/děkanky FF MU pro funkční období 2022–2026. Samotná volba se uskuteční v lednu, v prosinci jí budou předcházet debaty s kandidujícími. Sběr kandidatur proběhne v listopadu, již nyní však mohou zájemci uveřejňovat své připravované programy na webu.

ELF vstupuje do nového „životního cyklu“

Pro akademický rok 2021/2022 byla zveřejněna nová instalace fakultního e-learningového portálu ELF. Všechny kurzy, které chtějí vyučující v tomto roce opět využít, je nutné nechat do nové instalace převést.

 

Aktualizovaná verze ELFu přináší několik novinek

K těm nejzajímavějším patří možnost vytvářet přímo v kurzu interaktivní obsah z oblíbeného balíku H5P a možnost vynutit plnění testu v zabezpečeném prohlížeči Safe Exam Browser.

Přečtěte si o metodách digitálních humanitních věd

Série popularizačních článků na toto téma vzniká v rámci projektu LINDAT/CLARIAH-CZ.

 

Jak komunikovat vědu přes média a sociální sítě

Navštivte sérii praktických workshopů spojených s nácvikem vystupování před kamerou.

Hovory s vedením

Na propagaci fakulty se podílíme svou činností všichni

V dalším z cyklu rozhovorů se současným vedením se za svou agendou ohlíží proděkanka Horáková.

Rovnost podmínek žen a mužů na fakultě prověřil genderový audit

Jeho závěry poslouží pro přípravu celouniverzitního Plánu genderové rovnosti. Ten pomůže při výzkumu i v grantových soutěžích.

 

Využijte podpory při podávání grantových projektů

Na novém webu ji nabízí Oddělení výzkumu a vývoje FF MU. Aby vám nic důležitého z oblasti grantových výzev neuniklo, můžete si novinky nechat zasílat přímo do e-mailu.

Co nás čeká v následujících měsících

po 31. 5. – ne 12. 9. 2021

Podávání žádostí o zápis do podzimního semestru 

Jakmile splníte podmínky pro zápis do podzimní semestru, nezapomeňte o něj v ISu požádat. Netýká se to však nově zapsaných prváků.

po 7. 6. – ne 12. 9. 2021

Státnicové období 

Státní závěrečné zkoušky je možné konat prezenčně i distančně. Potvrzení o splnění podmínek studia pro přistoupení k SZZ bude vydáváno elektronicky. Studenti o ně požádají nejpozději 5 dní před termínem zkoušky e-mailem studijní referentku.

po 30. 8. – ne 12. 9. 2021

Prodloužené zkouškové období 

po 13. – pá 17. 9. 2021

Orientační týden 

Místo výuky budou pro prváky v prvním týdnu semestru připravena informační setkání na katedrách, seznámení s knihovnou, ISem, IT službami atd.

pá 24. 9. 2021

Noc vědců: letos s tématem Čas 

Můžete se těšit na celouniverzitní tematický Science slam spojený se sérií podcastů. Další zajímavé online přednášky k němu připojíme přímo na fakultě.

ne 26. 9. 2021

Konec změn v zápisu předmětů

Nezapomeňte, že předměty, které vám zůstanou po tomto datu zapsány, musíte ve zkouškovém období splnit. Jinak vám hrozí opakovaný předmět, který může být velmi nebezpečný a neléčený může vést až ke smrti vašeho studia.

čt 30. 9. 2021

Odhalení pamětní desky Vladimíra Groha 

Významného profesora starověkých dějin a oběť nacistického režimu bude připomínat pamětní deska přímo na fakultní fasádě.

Další události sledujte v kalendáři akcí na webu. Všechny termíny studijní agendy naleznete v harmonogramu v ISu.

Mohlo by vás zajímat

Média vědecké problémy zjednodušují, ale bez nich ztrácíme důležitý rozměr naší práce  Externí odkaz

Malí Argonauti se vydali do Kolchidy pro zlaté rouno  Externí odkaz

Do Gruzie za výzkumem středověkého umění  Externí odkaz

Zemřel prof. Ivan Dorovský  Externí odkaz

10 základních kamenů, na kterých postavit své studium  Externí odkaz

Běžící češtinář je bohemista  Externí odkaz

Studenti vyzráli na kovid. Povídali si on-line  Externí odkaz

„Stěhuji se do Brna,“ říká po letní škole Dánka Birgitte  Externí odkaz

Výzkumná činnost je otevřená i pro studenty humanitních oborů  Externí odkaz

Experti z MU: Habáni z Přibic nebyli žádní hromotluci  Externí odkaz

Příští číslo fakultního newsletteru vyjde začátkem října. Příspěvky můžete zasílat na propagace@phil.muni.cz.

Odkaz  Web fakulty Odkaz  Sekce Zaměstnanec Odkaz  Starší newslettery

© 2023
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram     Discord     Twitter     LinkedIn     Youtube