Japav.jpg (7096 bytes) jokrwww.jpg (4573 bytes)

 

 

 

 

Filosofické otázky kosmologie (výběrová přednáška, J. Krob)

Krátký historický přehled kosmologických představ jako součásti filosofického pohledu na svět, vybrané problémy moderní kosmologie, tj. relativistické kosmologie ve 20. století (prostor a čas v makrostrukturách, sjednocovací teorie, ideologie a kosmologie, od geocentrismu k současnému modelu vesmíru, antropický princip).