Cílem přednášek v kurzu Filosofické otázky kosmologie je zprostředkovat zájemcům vstup do vcelku složité problematiky filosofické interpretace současných otázek moderní kosmologie, tj. kosmologických teorií 20. století. Historii se nelze samozřejmě zcela vyhnout, je předmětem první přednášky a v dalších se k ní mnohokrát ještě vrátím. Historická problematika se však vždy objevuje v úzké souvislosti s aktuálním tematem.

Tyto stránky obsahují pouze jednotlivé teze jako vodítka, nejsou v žádném případě náhradou vlastní přednášky, pouze v několika případech zde najdete souvislý text (ale časem se to bude zlepšovat), mohou tedy sloužit jenom jako připomenutí a nejsou tak ničím víc, než doplňkem předneseného slova. S tímto záměrem také ostatně vznikaly.


Za obrázkem se skrývá vybraná doporučená literatura. Stejně tak u většiny osnov přednášek (v levém rámci) najdete nějakou podobnou ikonu, která vás odkáže na literaturu, vztahující se k tematu přednášky.

Ke kolokvium je třeba si připravit dvě témata z probíraných a o nich bude vedena rozprava.

Všechny texty a obrázky jsou z vlastní dílny (kromě ikon), není-li na místě uvedeno jinak, a jsou chráněné autorským zákonem. Lze je použít jen pro vlastní potřebu a v případě použití je nutné uvést plnou citaci.

© Josef Krob 1996