Metrika a topologie

O čem vypovídají relativistické modely?
Každý gnoseologický model zobrazuje je určitou část reality. Relativistické modely vesmíru se, alespo ve svých počátcích, týkají výhradně metrických charakteristik vesmíru a postupně se začíná ozřejmovat rozdíl mezi metrikou a topologií.

Konečný vesmír nemusí mít hranice otázky "Co je za konečným vesmírem", "Kam se vesmír rozpíná" jsou nerelevantní a odmítány.
protože konečný objem je zde neohraničený, je topologicky nekonečný

nutnost odlišovat
  • kvantitativní charakteristiky prostoru — metriku prostoru
  • kvalitativní vlastnosti téhož — topologii prostoru

    uzavřené, konečné, ohraničené
    neuzavřené, nekonečné, neohraničené
    uzavřené, neohraničené, konečné (metricky)