Aforismy, citáty, graffiti, ...

 

 • Jsem alkoholik. V případě nehody mi poskytujte dvojitou whisky.
 • Realita je jen iluze způsobená nedostatkem alkoholu.
 • Don't walk ont the grass, smoke it!
 • Opsáno na pisoáru katedry filosofie bruselské university:

  To do is to be
  Platon

  To be is to do
  Sartre

  To be do be do
  Sinatra

  Když těch svých pár desítek let pozemského života strávíte slušně a bohabojně, dostanete se do ráje, kde je věčný klid, hraje rajská hudba, ... když budete v životě chlastat a prostopášnit, prostě žít hrozným způsobem, dostanete se do pekla, šíleného rumraje, pekelné horko, ... No řekněte tedy sami,  to za to snad stojí, vydržet to tu těch pár let s chlastem a děvkama.

  O gnoseologické relativitě

  Čím více se učím, tím více vím,
  čím více vím, tím více zapomenu,
  čím více zapomenu, tím méně vím.

  Čím méně se učím, tím méně vím,
  čím méně vím, tím méně zapomenu,
  čím méně zapomenu, tím více vím.

  Tak proč se učím?

  Mně neznámý anonym

  Co je to láska?

  Láska je ideologicky defacto nelogický jev, stojící na bázi esteticko-erotického materialismu, zatemněný bludem idealismu, charakteristický inverzí měřítka hodnot, kdy gnoseologická reflexe bytí a její logická struktura zaujímají submisivní postavení vůči zidealizovanému odrazu a emocionální interpretaci konkrétní reality pojímané v totalizujících systémech.

  Ty, ty, ty! I vy hodné děti! Jestli nebudete hezky zlé, přijde si pro vás anděl a vezme si vás do nebe.
  Lucifer svým dětem