OJS: podávání manuskriptu

1. Registrace

První věc, co budete potřebovat, pokud se rozhodnete podat váš článek do časopisu využívající OJS, je vlastní autorský účet.

Ten si můžete buď zřídit sami krátkou registrací, nebo vám ho může zařídit přímo sám Manažer časopisu (resp. výkonný redaktor daného časopisu).

K vytvoření autorského účtu stačí vyplnit jen uživatelské jméno a heslo, jméno a příjmení a e-mail. Zbývá ještě opsat bezpečností kód (k ověření, že nejste robot)

A úplně nakonec zaklikněte, že se chcete registrovat jako autor.

Můžete o sobě samozřejmě vyplnit i řadu doplňujících a rozšiřujících informací (např. pracoviště, telefon, preferovaný jazyk atp.), ale k registraci stačí jen ty výše uvedené údaje.

Jako autor můžete mít následující úkoly:

V tomto textu se zaměříme na první bod, tj. podávání článků.

2. Domovská stránka

Po registraci, resp. přihlášení, na vás vykoukne domovská stránka OJS. Odsud můžete vkládat nové články (pomocí odkazu [Nový příspěvek], viz 3. sekce níže), sledovat stav (jako např. „Čeká na přidělení“, „V recenzním řízení“, „Ve frontě k editování“ atp.) už dříve vložených článků (pomocí odkazu [Aktivní] či [Autor]), nebo prohlížet již publikované články ( [Archív]).

3. Podávání článků

Podávání článků do OJS se skládá z 5 jednoduchých kroků:

 • 1. Zahájení (zvolení jazyka článku, odsouhlasení formálních požadavků časopisu…)
 • 2. Nahrání článku
 • 3. Vložení metadat článku (název a abstrakt článku, klíčová slova…)
 • 4. Nahrání doplňkových souborů článku (např. obrázky, tabulky…) - nepovinné
 • 5. Potvrzení
 • Nyní k jednotlivým krokům podrobněji.

  1. Krok

  V prvním kroku se volí ty nejobecnější informace o článku, tj. jazyk vašeho článku, sekce, ve které chcete svůj text publikovat (např. Články, Recenze atp. – liší se časopis od časopisu) a nakonec zaškrtávací seznam příspěvku, ve kterém potvrzujete časopisu, že váš příspěvek splňujete všechny jejich požadavky (např. že doposud nebyl nikde publikován, že splňuje jejich formální požadavky atp.).

  Zaškrtávací seznam příspěvku se můžete měnit v závislosti na recenzní politice jednotlivých redakcí.

  Rovněž můžete zaslat editorovi i doplňují komentář. Na závěr klikněte na [Uložit a pokračovat].

  2. Krok

  V tomto kroku dochází k vložení vašeho článku do systému. Jednoduše vyberte soubor s vaším článkem (pomocí tlačítka [Prohližet...] či [Browse...]) a nakonec nezapomeňte kliknout na [Nahrát].

  Pokud vše proběhne bez problémů, měl by se vám nyní na této stránce zobrazit odkaz na váš článek, ovšem už pod novým systémovým názvem, který mu přidělil OJS. Na závěr opět klikněte na [Uložit a pokračovat].

  3. Krok

  Ve třetím kroku se vkládá název článku a jeho abstrakt. Rovněž je možné vyplnit i klíčová slova a seznam citované literatury (požaduje-li to časopis).

  V tomto kroku je také možné zadat názvy agentur a organizací, které finančně (nebo jakkoli jinak) podpořili váš článek.

  Až bude vše vyplněné, klikněte znovu na [Uložit a pokračovat].

  4. Krok

  V této (nepovinné) fází nahrajte všechny dodatečné soubory, které by recenzenti (či sazeči) mohli požadovat, např. obrázky, tabulky atp. (stejným postupem jako v kroku 2).

  Nemáte-li žádné doplňkové soubory (či v případě, že obrázky nebo tabulky máte vložené přímo v článku), klikněte rovnou na [Uložit a pokračovat] (nahrávání doplňkových souborů je nepovinné).

  5. Krok

  Poslední, pátý krok slouží už jen k finálnímu potvrzení a odeslání vašeho článku do časopisu. Stačí už tedy jen kliknout na [Dokončit příspěvek].

  To je pro teď vše. Hodně štěstí do recenzního řízení!

  Postup vašeho článku recenzním řízením můžete průběžně sledovat z domovské stránky po kliknutí na [Aktivní] či [Autor], a pak na název vašeho příspěvku a nakonec zvolit horní záložku Recenze.

  V případě, že finální posudek recezního procesu bude vyžadovat přepracování původního článku, je třeba posléze náhrat do systému i přepracovanou verzi vašeho článku, což se opět provádí v rámci záložky Recenze.

  Poslední záložka Editování pak slouží ke správě zbylých povinností autora, které jsme zmiňovali v úplném úvodu, tj. k podávání opravených verzí článků po stylistické a formální stránce (Redigování) a k finální kontrole (Korektura).