Recenzní řízení v OJS

Cílem následujícího tutorialu je čtenáře seznámit s recenzním procesem systému OJS (Open Journal Systems).

Nejdříve si představme následující situaci: Jan Novák (Autor) podal článek s názvem „Socrates“ (1). Jana Svobodová (Editor časopisu) tento článek obdržela a jeho recenzování se rozhodla svěřit Tomáši Novotnému (Recenzent) (2). Ten měl možnost nabídku na recenzi přijmout, nebo odmítnout. Rozhodl se přijmout a o této skutečnosti Editora informoval. O dva týdny později doručil recenzi (vyplněním online formuláře) s doporučením článek „Socrates“ přijmout (3). Editor se na základě recenze rozhodne daný článek přijmout a o svém rozhodnutí informuje autora (4), čímž v podstatě končí recenzní řízení. (Schématicky tuto interakci zachycuje obrázek níže.)

scheme

Poznámka: Situace popsaná výše představuje ideální recenzní proces, ve kterém všechno „klape“. Může se samozřejmě stát, že Recenzent například nabídku odmítne, a tudíž je třeba vybrat jiného Recenzenta a proces opakovat. Obdobně v případě, kdy Recenzent například odevzdá posudek s doporučením článek přepracovat a podat znovu – pak se proces opět navrací o jeden krok zpátky a znovu opakuje.

Cílem tohoto stručného návodu bude popsat, jak probíhá výše načrtnutý recenzní proces v rámci OJS, přičemž, kvůli zjednodušení, se zaměříme výhradně na interakci mezi Editorem a Recenzentem.

Abychom si to tedy shrnuli, recenzní proces mají v OJS na starosti Editoři (popř. Editoři sekcí) a jejich úloha začíná okamžikem, kdy Autor odešle svůj příspěvek. A přesně tímto momentem začíná i náš tutoriál.

1. Co se stalo: Autor podal svůj příspěvek

Všechny nově příchozí příspěvky od Autorů jsou automaticky zařazeny do sekce Nepřidělené, která je přístupná z Domácí stránky editora (viz obrázek níže). Číslo v závorce informuje o počtu příspěvku v dané sekci. Začneme kliknutím na její název (tj. „Nepřidělené“), čímž se přesuneme do odpovídající sekce.

 

Nyní zvolíme ze seznamu (který momentálně obsahuje jen jedinou položku) článek „Socrates“, a to opět kliknutím na jeho název.

 

V sekci Souhrn, v podsekci Výkonný redaktor zvolíme osobu, která bude za daný článek zodpovědná. Jinými slovy, určíme editora, který bude mít na starost článek „Socrates“. Chceme-li tuto úlohu převzít sami, klikneme na [Přidat sebe] (v našem případě se tedy odpovědným redaktorem stane Jana Svobodová).

 

Nyní se přesuneme do sekce Recenze a v podsekci Recenzní řízení klikneme na „Zvolit recenzenta“. Recenzi přidělíme Recenzentovi (v našem případě Tomáši Novotnému) kliknutím na odkaz „Přidělit“ napravo od jeho jména.

 

Po přidělení budeme automaticky přesměrování zpět do sekce Recenze. Teď, když už máme zvoleného Recenzenta (ten o tom ale ještě neví), bude naším dalším krokem vybrat recenzní formulář. Klikneme tedy na odkaz „Vybrat formulář posudku“.

 

Z nabídky vybereme formulář s názvem „Recenzní formulář“ (který jsme si připravili už předem) kliknutím na odkaz „Přidělit“.


Tento krok je možný přeskočit v případě, že se spokojíte se základním recenzním formulářem, který OJS poskytuje.

Nyní už máme všechno připraveno a je tedy nejvyšší čas o naší volbě informovat zvoleného Recenzenta. To provedeme kliknutím na ikonku dopisu pod nápisem "Vyžádat".

Recenzent bude informován prostřednictvím e-mailu, který je předdefinován, ovšem můžeme jej libovolně upravit. E-mail odešleme kliknutím na tlačítko [Odeslat] dole.

 

Tak a tím je první fáze recenzního řízení úspěšně za námi. Nyní se „převtělíme“ do role Tomáše, našeho recenzenta.

2. Co se stalo: Recenzent obdržel žádost o recenzi

Na naší domovské stránce zvolíme článek „Socrates“ kliknutím na jeho jméno.

 

Nejdříve ze všeho je třeba dát Editorovi vědět, zda o recenzi máme zájem, či nikoliv. To provedeme kliknutím na příslušné ikonky vedle „Zpracuji recenzi“ a „Nemohu zpracovat recenzi“.

 

Editor bude informován o našem rozhodnutí prostřednictvím přednastaveného e-mailu, který opět můžete dle libosti upravit. E-mail odešleme tlačítkem [Odeslat].

Poté, co Recenzent potvrdí svůj zájem o recenzi, se mu zpřístupní text příspěvku a formulář k posouzení, který bude přístupný přes ikonku dialogové bublinky.

 

Po vyplnění formuláře a jeho potvrzení má recenzent ještě možnost nahrát doplňkové soubory (viz 5. krok recezne). Tuto možnost přeskočíme a vrhneme se rovnou na poslední, šestý krok, ve kterém stačí už jen zvolit konečné hodnocení (přesněji, konečné hodnocení prvního kola recenzního řízení) a odeslat recenzi Editorovi klepnutím na tlačítko [Odeslat recenzi editorovi].

 

Editor bude o odevzdané recenzi informován opět prostřednictvím přednastaveného e-mailu. E-mail odešleme kliknutím na tlačítko [Odeslat]. A to je vše.

Tím máme za sebou druhou etapu recenzního řízení. Už nám zbývá jen poslední fáze, ve které opustíme Tomáše a naposled se převtělíme do role Editora Jany.

3. Co se stalo: Recenzent odevzdal recenzi Editorovi

Odeslaná recenze se automaticky umístila do sekce V recenzním řízení, která je opět přístupná přes Domácí stránku editora.

 

V této sekci zvolíme Tomášovu recenzi kliknutím na název článku.

 

V podsekci Recenzní řízení budou k prohlednutí všechny informace poskytnuté Recenzentem včetně samotné recenze. Po jejich prohlédnutí a zhodnocení stačí už jen v podsekci Rozhodnutí editora (na stejné stránce) zvolit závěrečné rozhodnutí, a tím máme vše hotovo — článek prošel recenzním řízením, na jehož konci byl přijat.

Klepnutím na ikonku dopisu pod nápisem PODĚKOVAT máte možnost zaslat recenzentovi děkovný e-mail za recenzi.