Nástěnka

Seznam zpráv
13.12. 2017 Průzkum podkreseb deskových obrazů
5.12. 2017 Baderovo stipendium
5.12. 2017 Přednáška doktorského kolegia
4.12. 2017 Gettyho knihovna v závěru roku
19.9. 2017 bloková výuka prosemináře DU1330
13.3. 2017 okruhy k Mgr. SZk
24.1. 2017 90 let dějin umění v Brně
22.9. 2016 Konzultační hodiny
22.9. 2016 Otevírací doba knihovny

Průzkum podkreseb deskových obrazů

13.12. 2017 8:25 - Aleš Flídr
Průzkum podkreseb deskových obrazů v expozici Moravské galerie v Brně metodou infračervené reflektografie
Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a, Brno
čtvrtek 4. ledna 2018, 10:00 – 18:00 hodin

Metody infračervené reflektografie či fotografie využívá současná restaurátorská i uměleckohistorická věda k průzkumu spodních, okem neviditelných vrstev obrazů, zejména pak ke studiu přípravných podkreseb. Metoda je založena na vlastnostech infračerveného světla o vysokých vlnových délkách, které je schopno procházet svrchními, ve viditelném spektru neprůhlednými vrstvami barev.
Studium podkreseb zpřesňuje naše znalosti technologických postupů tvorby obrazů, fungování malířských dílen ve smyslu hierarchizace a dělby práce a pomáhá rovněž řešit některé otázky primárně uměleckohistorické, např. problematiku autorských připsání či časového zařazení.
V rámci snímkování deskových obrazů ze sbírek MGB se budou moci zájemci bezprostředně seznámit s technologií IR reflektografie i s její aplikací a použitím. Připraveny budou rovněž ukázky vyhodnocení provedených průzkumů – porovnání snímků ve viditelném a IR světle apod.
Průzkum budou provádět a zájemcům budou k dispozici doc. Adam Pokorný (AVU Praha, NG v Praze), dr. Jan Klípa (ÚDU AV ČR, v.v.i.) a dr. Petr Tomášek (MG v Brně).
Seznam zpráv

Baderovo stipendium

5.12. 2017 14:40 - Pavla Schelleová
V odkazech naleznete dokumenty k vyhlášení dalšího ročníku Baderova stipendia. Zadávací dokumentace a formulář
přihlášky je v příloze, uzávěrka je do 31. ledna.
https://www.dropbox.com/s/5vyoi33umnbt4ij/Bader_Stipendium_soutez_na%202018.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lkbv3g0byu944os/P%C5%98IHL%C3%81%C5%A0KA_formul%C3%A1%C5%99.docx?dl=0
Seznam zpráv

Přednáška doktorského kolegia

5.12. 2017 9:40 - Jiří Kroupa
Doktorské kolegium se koná v pátek, 8. prosince 2017. V jeho rámci přednese prof. Dr. Ivo Hlobil přednášku "Gravírované paralelní linie. Příspěvek k motivice krásného slohu" od 11, 00 hod. v Knihovně Hanse Beltinga. Na přednášku jsou zváni i posluchači bakalářského a magisterského studia.
Seznam zpráv

Gettyho knihovna v závěru roku

4.12. 2017 14:47 - Aleš Flídr
Gettyho knihovna bude otevřena do čtvrtka 21. prosince 2017, po svátcích se otevře opět v úterý 2. ledna 2018.
Seznam zpráv

bloková výuka prosemináře DU1330

19.9. 2017 7:6 - Lubomír Slavíček
Výuka předmětu DU1330 Proseminář: Znalectví a uměleckohistorická muzeologie se v podzimním semestru uskuteční blokově v následujících termínech
27. 10., 10. 11. a 8. 12. v hodinách uvedených v rozvrhu (od 14.00 do 17.25 hod).

Na termín 8. 12. budou v příštím týdnu vypsány referáty - viz
https://www.phil.muni.cz/dejum/content/kurzy/referaty.php
Seznam zpráv

okruhy k Mgr. SZk

13.3. 2017 14:10 - Pavla Schelleová
Vážení studenti, v rámci magisterských okruhů ke Státním zkouškám proběhla změna, která platí od letošního června, tj. od nastávajících státnic..
http://www.phil.muni.cz/dejum/content/studium/statni_zkousky.php


ad 2) Okruhy

I. Středověk
1) Jak (kdy a kde) se rodí koncept "gotického umění" a jak se akulturuje v
české historiografii.
2) Obraz a liturgie v praxi: Ikona z Ara Coeli v Římě, Ferentillu a Praze.
3) Mezi Východem a západem, sicilská katedrála v Monreale.
4) Mikuláš z Verdun, styl 1200 a Klosterneuburg.
5) Poutní cesty a šíření slávy Cluny - kostely ve Vézelay, Nevers à
Charité-sur-Loire jejich forma a funkce

II. Raný novověk
1) Michelangelo a antika
2) Sakrální umění v Itálii mezi manýrismem a raným barokem
3) Rembrandt versus Rubens
4) Barokní nástěnná malba 18. století v Itálii a střední Evropě
5) Umění a osvícenství ve Francii a střední Evropě

III. Moderní umění
1) Auguste Rodin a začátky moderního českého sochařství
2) Avignonské slečny: historie obrazu a jeho interpretací
3) Obnova českého moderního umění po roce 1956
4) Umění po roce 1970 v mezinárodním kontextu
5) Teorie a kritika poválečného umění

IV. Architektura
1) Kroužená žebrová klenba v pozdní gotice a Benedikt Ried
2) Renesanční vila jako stavební typ a úloha raně novověké architektury
3) Tzv. česká radikálně barokní skupina: český guarinismus a problém autorství
4) Urbanismus v 19. století, základní modely: Mnichov, Vídeň, Paříž
5) Adolf Loos a Le Corbusier – „Raumplan“ a „plan libre“

Studenti si připraví seznam literatury, se kterou při přípravě otázek
pracovali.
Seznam zpráv

90 let dějin umění v Brně

24.1. 2017 14:24 - Pavel Suchánek
Již tento čtvrtek zahajujeme cyklus přednášek k letošnímu devadesátému výročí založení Semináře dějin umění přednáškou prof. Jiřího Kroupy.
Moravská galerie, Husova 14, 26/1/2017 od 19:00.

Seznam zpráv

Konzultační hodiny

22.9. 2016 9:16 - Pavel Suchánek
Aktuální termíny konzultačního hodin - http://www.phil.muni.cz/dejum/content/informace/konzultacni_hodiny.php
Seznam zpráv

Otevírací doba knihovny

22.9. 2016 8:3 - Pavel Suchánek
Aktuální rozpis otevírací doby všech částí knihovny najdete na http://www.phil.muni.cz/dejum/content/informace/knihovna_seminare.php
Seznam zpráv