Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 

Stipendijní program pro podporu spolkové činnosti

Už jen několik dnů zbývá na podání návrhů projektů do prvního kola Stipendijního programu pro podporu spolkové, kulturní a umělecké činnosti studentů FF MU. Více...

 

 

Rekonstrukce historického areálu FF MU

 

carla-I   carla-II
Projekt CARLA
Centrum podpory humanitních věd
Stav projektu
  Druhá etapa 2013–2016
budovy D, C, E
Stav projektu
 
carla
Celková situace - ortofotomapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osobní nástroje