Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 

Soutěž o Cenu děkana FF MU za významný tvůrčí čin

Děkan FF MU vyhlašuje soutěž o Cenu děkana Filozofické fakulty MU za významný tvůrčí čin. Přihlášky lze podávat do 31. 10. 2014. Více...

Stipendijní program na podporu publikační činnosti studentů

Děkan FF MU vyhlašuje 5. kolo stipendijního programu na podporu publikační činnosti studentů za texty a prezentace v odborných časopisech, monografiích, na vědeckých konferencích, apod. Žádosti o stipendium je možné podávat do 31. 10. 2014. Více...

 

 

 

Rekonstrukce historického areálu FF MU

 

carla-I   carla-II
Projekt CARLA
Centrum podpory humanitních věd
Stav projektu
  Druhá etapa 2013–2016
budovy D, C, E
Stav projektu
 
carla
Celková situace - ortofotomapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osobní nástroje