Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 

Prof. Osolsobě obdrží Cenu rektora MU pro vynikající pedagogy

Letošní Cenu rektora MU pro vynikající pedagogy obdrží za FF MU prof. Osolsobě. Spolu s vítězi z ostatních fakult si ocenění převezme z rukou rektora v rámci podzimní konference Kvalita vzdělávání na MU. Více...

 

Rekonstrukce historického areálu FF MU

 

carla-I   carla-II
Projekt CARLA
Centrum podpory humanitních věd
Stav projektu
  Druhá etapa 2013–2016
budovy D, C, E
Stav projektu
 
carla
Celková situace - ortofotomapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osobní nástroje