Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 

Milí prváci,

chceme vám usnadnit vaše první dny na naší fakultě, proto vám doporučujeme přečíst si informace v kategorii "Pro prváky" na této stránce.  Hodit by se vám mohla i příručka Prvákoviny do kapsy

SK AS FF MU hledá členy Stipendijní komise

Studentská komora AS FF MU vyhlásila nominační řízení na členy Stipendijní komise SK AS FF MU. Tato komise je poradním orgánem děkana v rámci stipendijního programu na podporu spolkové činnosti studentů FF MU. Více..

Stipendijní program pro podporu spolkové činnosti zahájen

Byla zveřejněna kritéria nového stipendijního programu zaměřeného na podporu spolkové činnosti studentů. Více...

 

 

Rekonstrukce historického areálu FF MU

 

carla-I   carla-II
Projekt CARLA
Centrum podpory humanitních věd
Stav projektu
  Druhá etapa 2013–2016
budovy D, C, E
Stav projektu
 
carla
Celková situace - ortofotomapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osobní nástroje