Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 

Pamětní medaile FF MU předána prof. Dorovskému

V úterý 14. dubna 2015 předal děkan FF MU prof. PhDr. Milan Pol, CSc. pamětní medaili Filozofické fakulty MU přednímu českému slavistovi a balkanistovi prof. PhDr. Ivanu Dorovskému, DrSc. Blahopřejeme! Více...

 

Rekonstrukce historického areálu FF MU

 

carla-I   carla-II
Projekt CARLA
Centrum podpory humanitních věd
Stav projektu
  Druhá etapa 2013–2016
budovy D, C, E
Stav projektu
 
carla
Celková situace - ortofotomapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osobní nástroje