Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 

Dodatečné přijímací řízení - přihlášky do 8. 8. 2014

FF MU vypisuje dodatečné přijímací řízení ke studiu dvou bakalářských oborů: Novořecký jazyk a literatura (prezenční forma) - více informací zde a Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (kombinovaná forma) - více informací zde.

 

 

Rekonstrukce historického areálu FF MU

 

carla-I   carla-II
Projekt CARLA
Centrum podpory humanitních věd
Stav projektu
  Druhá etapa 2013–2016
budovy D, C, E
Stav projektu
 
carla
Celková situace - ortofotomapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osobní nástroje